ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΚαι το υπουργείο Μεταφορών χρειάζεται την… ψηφιοποίησή του. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στου Παπάγου

Και το υπουργείο Μεταφορών χρειάζεται την… ψηφιοποίησή του. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στου Παπάγου

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε χθες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον υφυπουργό Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, με θέμα την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, σε θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών μητρώων, η δημιουργία εθνικού μητρώου οχημάτων και η προετοιμασία της πλατφόρμας υποβολής δικαιολογητικών.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης αδειών οδήγησης και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

Τι αναφέρεται στο άρθρο 49 του νόμου 4530/2018

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργούνται τα κάτωθι Μητρώα και Διαδικτυακές Εφαρμογές:

1.α. Εθνικό Μητρώο Οχημάτων.

β. Στο Μητρώο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων.

γ. Το Μητρώο μπορεί να διασυνδέεται με Μητρώα ή Συστήματα που τηρούνται από άλλες Υπηρεσίες.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την τήρηση του παραπάνω Μητρώου.

2.α. Ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών.

β. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά, ανά επιχείρηση, τα στοιχεία της επιχείρησης, των οχημάτων ιδιόκτητων και μισθωμένων (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές), των οδηγών και του είδους της σχέσης που τους συνδέει με την επιχείρηση.

γ. Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της ισχύος των στοιχείων της περίπτωσης β΄, αρμόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην οποία τηρείται το Μητρώο.

δ. Το Μητρώο μπορεί να διασυνδέεται με Μητρώα που τηρούνται από άλλες Υπηρεσίες.

ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Οδικών Μεταφορών, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, η αρμόδια Διεύθυνση τήρησής του, τα Μητρώα με τα οποία διασυνδέεται, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3.Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρούνται ηλεκτρονικά μητρώα στα οποία καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων και των τουριστικών τρένων, όπως ο αριθμός κυκλοφορίας τους, τα στοιχεία των οδηγών τους, οι εγκριθείσες ειδικές διαδρομές και στάσεις και κάθε άλλο συναφές στοιχείο.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται και άλλα στοιχεία ως περιεχόμενο των παραπάνω μητρώων και να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό την τήρησή τους σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

4.α. Διαδικτυακή Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καταγραφής στοιχείων διενεργούμενων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

β. Στην Εφαρμογή καταγράφονται πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε μεταφοράς τα στοιχεία της επιχείρησης, του πελάτη, του οχήματος, του οδηγού, του είδους και της ποσότητας του φορτίου, καθώς και του τόπου φόρτωσης και παράδοσης του φορτίου. Τα ίδια στοιχεία καταγράφονται και κατά την είσοδο στη χώρα οποιασδήποτε διενεργούμενης οδικής εμπορευματικής μεταφοράς.

γ. Τα στοιχεία της περίπτωσης β΄ εκτυπώνονται και συνοδεύουν το φορτίο σε όλη τη διαδρομή από τον τόπο φόρτωσης έως τον τόπο παράδοσης.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 4Β του ν. 3446/2006 (Α΄ 49), ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του φορτίου, οι κυρώσεις σε περίπτωση μεταφοράς φορτίου χωρίς το συνοδευτικό εκτυπωμένο έντυπο ή αν διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ μεταφερόμενου και δηλωμένου φορτίου.

δ. Η Εφαρμογή μπορεί να διασυνδέεται με Συστήματα και Μητρώα που τηρούνται από λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες. Όταν καταστεί τεχνικά εφικτό να δέχεται την πληροφορία για τη θέση του οχήματος σε «πραγματικό χρόνο» μπορεί να είναι προσβάσιμο στους πολίτες.

ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Εφαρμογής, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας της, η αρμόδια Διεύθυνση τήρησής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5.Παρατηρητήριο προδιαγραφών, καθώς και συντελεστών κόστους και τιμών μεταφορικού έργου οδικών μεταφορών.

Στο Παρατηρητήριο καταγράφονται οι προδιαγραφές και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων οδικών μεταφορών, όπως λιπαντικών, ελαστικών, εξαρτημάτων, καυσίμων, το κόστος των διοδίων και άλλα κόστη που επηρεάζουν τα κόστη μεταφοράς, καθώς και σχετικά στατιστικά δεδομένα και επεξεργασία τους.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, λοιπά στοιχεία προς καταγραφή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο