ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΚατά 2% αυξήθηκε η κίνηση της Αττικής Οδού στο 6μηνο. Οι επιδόσεις της Ελλάκτωρ στις «Παραχωρήσεις»

Κατά 2% αυξήθηκε η κίνηση της Αττικής Οδού στο 6μηνο. Οι επιδόσεις της Ελλάκτωρ στις «Παραχωρήσεις»

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017, τα έσοδα του τοµέα των «Παραχωρήσεων» της Ελλάκτωρ ανήλθαν στα 106,5 εκατ., έναντι 112,4 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2016, µε τη µείωση να οφείλεται στην ολοκλήρωση του κατασκευαστικού αντικειµένου του Μορέα (και ως εκ τούτου δεν υπήρχαν κατασκευαστικά έσοδα το 1ο εξάµηνο 2017, έναντι € 9,8 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο 2016), όπως επισημαίνει η εισηγμένη.

Η τάση αύξησης της κίνησης στα επιµέρους έργα παραχωρήσεων συνεχίστηκε στο 1ο εξάµηνο του 2017, µε την κίνηση στην Αττική Οδό να είναι αυξηµένη κατά 2%.

Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε € 38,7 εκατ., έναντι € 47,0 εκατ. για το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι, που όµως περιλαµβάνει έκτακτα κέρδη από την αναδιάρθρωση έργου παραχώρησης (ΜΟΡΕΑΣ), ποσού € 12,1 εκατ. και αποµείωση συµµετοχών ύψους € 2,0 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 23,6 εκατ., έναντι € 23,0 εκατ. για το πρώτο εξάµηνο του 2016 και τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε € 16,2 εκατ., έναντι € 14,9 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2016.

Στις 31.08.2017 ολοκληρώθηκε η περίοδος κατασκευής και τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία οι υπολειπόµενοι δύο αυτοκινητόδροµοι που συµµετέχει ο όµιλος, ήτοι αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος- Τσακώνα (έργο στο οποίο ο Όµιλος συµµετέχει µε 17%) και αυτοκινητόδροµος Αιγαίου, τµήµα ΠΑΘΕ Μαλιακός-Κλειδί (στο οποίο ο Όµιλος συµµετέχει µε 20%).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο