ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΜηχανισμοί ελέγχου για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καταπολέμηση της διαφθοράς στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας

Μηχανισμοί ελέγχου για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καταπολέμηση της διαφθοράς στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας

Διατάξεις, οι οποίες στοχεύουν στη βελτιστοποίηση του ελέγχου για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και στη καταπολέμηση της διαφθοράς στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας περιέχονται στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών μεταφορών».

Αναλυτικότερα και ανά κατηγορία, το περιεχόμενο των διατάξεων είναι το ακόλουθο:

Μηχανισμοί ελέγχου για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Α. Βεβαίωση της Εθνικής Αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια κυκλοφορίας, η οποία περιλαμβάνει:

  1. Την έγκριση τύπου με βάση την οποία ταξινομήθηκε το όχημα.
  2. Τα στοιχεία κυβισμού, εκπομπών CO2 και οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που καλύπτει το όχημα.
  3. Την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης.
  4. Τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Β. Βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου (εθνικού διανομέα) της χώρας μας, για το ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει στο όχημα, πότε και με τι διανυθέντα χιλιόμετρα, και ποιες τυχόν εκκρεμούν.

Γ. Βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης η οποία περιλαμβάνει:

  1. Πότε έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι και πότε έγιναν καθώς και ποιοι εκκρεμούν.
  2. Ποιοι ήταν επιτυχείς και ποιοι όχι και γιατί.
  3. Πόσα διανυθέντα χιλιόμετρα είχε το όχημα σε κάθε έλεγχο.

Δ. Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων των τριών απαιτούμενων βεβαιώσεων, όπως επίσης και του δελτίου ΚΤΕΟ στη χώρα μας, που απαιτείται πριν την ταξινόμηση.

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας

Σε περίπτωση που σε υπάρχουσα άδεια κυκλοφορίας βεβαιωθεί από τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστικό οίκο πλαστός αριθμός πλαισίου, ο εισαγωγέας αποζημιώνει εις όλον τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην τιμή κτήσης του οχήματος, χωρίς να αποκλείονται λοιπές αξιώσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία.

Χορήγηση κρατικών πινακίδων

Η κατάθεση μαζικά ή ατομικά αιτήσεων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της χώρας για θέματα εκδόσεως, χορηγήσεως, επανέκδοσης και ανανεώσεως αδειών κυκλοφορίας καθώς και για χορήγηση ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων οχημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά είτε μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών (συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά) είτε μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και δεν επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη προσέλευση των πολιτών στις υπηρεσίες αυτές.

Οι δηλώσεις του υπ. Μεταφορών για τα μεταχειρισμένα

Η πρώτη τομή που γίνεται είναι ότι θεσπίζονται μηχανισμοί ελέγχου για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Σταματάμε δηλαδή τα παράνομα κυκλώματα πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με συγκεκριμένες βεβαιώσεις που θα απαιτούνται και όλες οι βεβαιώσεις που θα απαιτούνται να σας ενημερώσω, προβλέπεται να υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα προκειμένου να διευκολύνονται και οι πολίτες και οι εταιρείες και να μην έχουμε τη γραφειοκρατία που συνεπάγεται.

Προβλέπονται βεβαιώσεις της Εθνικής Αρχής που εκδίδουν τις ξένες άδειες κυκλοφορίας που θα περιλαμβάνει την έγκριση τύπου που ταξινομήθηκε το όχημα στη χώρα που ταξινομήθηκε, τα στοιχεία κυβισμού, εκπομπών διοξειδίου και οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που καλύπτει το  όχημα, την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης και τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Επίσης προβλέπεται η βεβαίωση του επίσημου αντιπρόσωπου του εθνικού διανομέα στη χώρα μας ή του κατασκευαστικού οίκου για το ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει στο όχημα, πότε και με ποια διανυθέντα χιλιόμετρα και ποια στοιχεία τυχόν εκκρεμούν.

Προβλέπεται επίσης τρίτη βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης, η οποία περιλαμβάνει, πότε έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι και πότε έγιναν σε κάθε αυτοκίνητο και ποιοι έλεγχοι εκκρεμούν, ποιοι ήταν επιτυχείς και ποιοι όχι και γιατί, πόσα διανυθέντα χιλιόμετρα είχε το όχημα σε κάθε έλεγχο.

Τέλος, υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων των προηγούμενων βεβαιώσεων όπως επίσης και του δελτίου ΚΤΕΟ στη χώρα μας που απαιτείται πριν την ταξινόμηση.

Αυτή η διαδικασία προβλέπεται γιατί θα έχετε ακούσει και έχουμε κι εμείς αρκετές καταγγελίες, ότι πολίτες έχουν αγοράσει πολύ ακριβά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που στη συνέχεια δεν αντιστοιχούν σε κανένα στοιχείο του κατασκευαστικού οίκου που υποτίθεται ότι έχουν παραχθεί. Δεν υπάρχει ο αριθμός πλαισίου, τα κυβικά και μια σειρά άλλα στοιχεία του αυτοκινήτου.

Γνωρίζετε ότι πολλά αυτοκίνητα που εισάγονται έχουν πειραγμένα χιλιόμετρα όταν εισάγονται, δηλαδή πολύ περισσότερα και στη συνέχεια πολύ λιγότερα όταν πωλούνται στους πολίτες και πολλά άλλα τέτοια φαινόμενα τα οποία έχουν απασχολήσει και εσάς αλλά κυρίως τους πολίτες.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο