ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΟι «πειραγμένες» αντλίες παραμένουν μεγάλη μάστιγα. Ακόμη εκκρεμεί η εγκατάσταση GPS στα βυτιοφόρα

Οι «πειραγμένες» αντλίες παραμένουν μεγάλη μάστιγα. Ακόμη εκκρεμεί η εγκατάσταση GPS στα βυτιοφόρα

Οι «πειραγμένες» αντλίες, η μη εγκατάσταση συστημάτων GPS και η ημιτελής εφαρμογή του συστήματος εισροών – εκροών αποτελούν μερικές από τις παθογένειες του κλάδου της εμπορίας πετρελαιοειδών, σύμφωνα με στελέχη του ΣΕΕΠΕ.

Όπως ανέφεραν στελέχη του Συνδέσμου, σε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου, το κυριότερο πρόβλημα του κλάδου (εκτός από την υψηλή φορολογία) συνεχίζει να είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου – και κάθε παρανομίας – στα καύσιμα.

Μάλιστα, το λαθρεμπόριο υπολογίζεται σε ετήσια βάση στα 300 εκατ. ευρώ.

«Είναι δυσάρεστο, μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας, να συνεχίζει ο κλάδος να μαστίζεται από την παραβατικότητα, το λαθρεμπόριο, τη νοθεία, τις πειραγμένες αντλίες.

Το τελευταίο διάστημα, με τη δραστηριοποίηση της ΑΑΔΕ, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν εκκρεμότητες που επιτρέπουν σε επιτήδειους να συνεχίζουν ανεμπόδιστα την παραβατικότητα», υποστηρίζουν μέλη του Συνδέσμου, παραθέτοντας τα ακόλουθα:

Α. Εκκρεμότητες στα συστήματα εισροών – εκροών

Εκτός από τις τεχνικές και λειτουργικές εκκρεμότητες που υπάρχουν και χρήζουν την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων / Εγκυκλίων, οι σημαντικότερες εκκρεμότητες για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της λειτουργίας των συστημάτων εισροών – εκροών είναι:

-Η ολοκλήρωση της απογραφής των δεξαμενών, προκειμένου να χορηγηθούν οι αριθμοί μητρώου των δεξαμενών και των μετρητών εκροής.

-Η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο σύστημα εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες για τον τρόπο, τον χρόνο, το είδος, τη συχνότητα αποστολής και τη γραμμογράφηση των δεδομένων του συστήματος εισροών – εκροών που θα αποστέλλονται στην Γ.Γ.Π.Σ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την υφιστάμενη διαδικασία, οι Πρατηριούχοι καταχωρούν οι ίδιοι τα στοιχεία της προμηθεύτριας Εταιρίας στο σύστημα και δεν υπάρχει τρόπος διασταύρωσης της ορθότητας αυτών των στοιχείων (το σύστημα δεν είναι αυτοματοποιημένο).

Το πρόβλημα θα λυθεί με την πλήρη λειτουργία των συστημάτων στις Φορολογικές Αποθήκες.

-Ο καθορισμός διαδικασίας για τον άμεσο χειρισμό από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών για επί τόπου ελέγχους – σε περιπτώσεις ενδείξεων alarm.

-Η εφαρμογή των φίλτρων (alarm) στην Γ.Γ.Π.Σ. για έλεγχο σε πραγματικό χρόνο του συστήματος, για περιπτώσεις παραβίασής του, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται διασταύρωση των τιμολογίων αγοράς καυσίμων.

Β. Άλλες εκκρεμότητες, όπως το GPS

-Εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό των προδιαγραφών, της διαδικασίας και των λεπτομερειών για την εγκατάσταση συστήματος GPS σε βυτιοφόρα και η διαδικασία αποστολής δεδομένων στην Γ.Γ.Π.Σ.

-Εκκρεμεί η έκδοση των ΚΥΑ για εφαρμογή του συστήματος εισροών – εκροών σε όλους τους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων και συγκεκριμένα στους αποθηκευτικούς χώρους όλων των κατόχων αδειών του ν.3054/2002 συμπεριλαμβανομένων και:

Των ελεύθερων αποθηκών των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Των αποθηκών των μεγάλων καταναλωτών.

Των αποθηκών των παραγωγών ή διακινητών βιοκαυσίμων.

Των αποθηκευτικών χώρων όλων των ενεργειακών προϊόντων – παραγωγών ή διακινητών χημικών προϊόντων (τολουόλη, διαλύτες, μεθανόλη, αιθανόλη, κλπ.) που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο λαθρεμπορίας (πρόσμειξη στις βενζίνες, κλπ.).

Τις εγκαταστάσεις ιδιωτικών / εργοταξιακών πρατήριων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Των Σταθμών Ανεφοδιασμού Σκαφών (Πρατήρια σε μαρίνες, κλπ.).

Τις εταιρίες με χώρους στάθμευσης οχημάτων (πχ πούλμαν, μεταφορικές εταιρίες, κλπ) και τα ΚΤΕΛ που διαθέτουν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

Γ. Καταπολέμηση της παραεμπορίας

Μια σχετικά νέα πηγή παραεμπορίας και λαθρεμπορίου αφορά στο υγραέριο κίνησης και οι πιθανές μέθοδοι είναι:

-Η παράνομη εμφιάλωση σε πρατήρια υγραεριοκίνησης.

-Η παράνομη εμφιάλωση σε παράνομα (ή/και νόμιμα) εμφιαλωτήρια υγραερίου.

-Η παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου με χαμηλό ΕΦΚ (60€/ΜΤ), το οποίο διοχετεύεται παράνομα στα πρατήρια, αντί για autogas (με υψηλό ΕΦΚ 430€/ΜΤ).

Με στόχο να καταπολεμηθεί και αυτή η μορφή λαθρεμπορίου, προτείνεται:

-Να καθιερωθεί η τοποθέτηση στα πρατήρια φορολογικών μηχανισμών συνδεδεμένων με τις αντλίες υγραερίου.

-Να ενταθεί η διενέργεια ελέγχων σε όλα τα εμφιαλωτήρια.

-Να καθιερωθεί η διενέργεια ελέγχων στη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου και στα πρατήρια autogas.

-Να καθιερωθεί η διενέργεια ελέγχων σε τελικούς καταναλωτές χύμα υγραερίου (Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες / Επαγγελματίες, κλπ.).

-Να καθιερωθεί η διενέργεια ελέγχων και επικαιροποίησης των φακέλων των Εταιριών κατόχων αδειών κατηγορίας “Γ”.

Δ. Έλεγχος στα ναυτιλιακά καύσιμα 

Ποσότητες Πετρελαίου Ναυτιλίας που προορίζονται για ανεφοδιασμό πλοίων καταλήγουν λαθρεμπορικά στη στεριά (μετά από αποχρωματισμό) σε πρατήρια, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία κ.ά.

Πρέπει να δοθεί έμφαση στους ελέγχους που γίνονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Οι ανωτέρω έλεγχοι θα πρέπει να ενταθούν, γιατί πιστεύουμε ότι σήμερα το Πετρέλαιο Ναυτιλίας αποτελεί την κύρια πηγή λαθρεμπορίου.

Ε. Έλεγχος στις εξαγωγές καυσίμων 

Ορισμένοι έμποροι προμηθεύονται αφορολόγητα καύσιμα (Βενζίνες και Πετρέλαιο Κίνησης) από τις εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή και τα Διυλιστήρια με δήθεν σκοπό την εξαγωγή τους σε γειτονικές χώρες.

Στη συνέχεια – χωρίς να γίνει πραγματική εξαγωγή – διαθέτουν τα καύσιμα παράνομα εντός της επικράτειας, καρπούμενοι φόρους και δασμούς.

ΣΤ. Αναγκαία η σήμανση βυτιοφόρων 

Για την περαιτέρω διευκόλυνση των ελεγκτικών υπηρεσιών στην προσπάθεια εντοπισμού μεταφορικών μέσων που διενεργούν παράνομους εφοδιασμούς καυσίμων, προτείνεται η άμεση εφαρμογή της σχετικής διάταξης για υποχρεωτική σήμανση όλων των μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρα ή σλέπια) από κατόχους Άδειας Εμπορίας ή Λιανικής Πώλησης.

Για τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα (Ι.Χ και Δ.Χ.) που μεταφέρουν αφορολόγητα καύσιμα θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση (μη μόνιμη), όπως προβλέπεται από τον νόμο. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να επανεξεταστεί ο τύπος, το μέγεθος και η θέση της σήμανσης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο