ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΟλοκλήρωση σεμιναρίων του ΣΑΤΕ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα προσφορών στις δημοπρασίες δημοσίων έργων

Ολοκλήρωση σεμιναρίων του ΣΑΤΕ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα προσφορών στις δημοπρασίες δημοσίων έργων

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις σεμιναριακού χαρακτήρα που απευθύνονταν στα μέλη του ΣΑΤΕ και αφορούσαν στην εκμάθηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή προσφορών στις δημοπρασίες δημοσίων έργων (ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα).

Οι σεμιναριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από την εξειδικευμένη εταιρεία πληροφορικής ADSIS και κάλυψαν αρκετές περιοχές του ελλαδικού χώρου.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12) σεμινάρια μεταξύ της 6ης Οκτωβρίου και της 1ης Νοεμβρίου 2017 στις πόλεις Αθήνα (4 σεμινάρια), Θεσσαλονίκη (2 σεμινάρια), Λάρισα (2 σεμινάρια), Ηράκλειο (2 σεμινάρια), Πάτρα και Μυτιλήνη (από 1 σεμινάριο), στα οποία εκπαιδεύτηκαν 360 εκπρόσωποι από 210 εταιρείες – Μέλη του ΣΑΤΕ.

Η πραγματοποίηση των σεμιναρίων, με ευθύνη του ΣΑΤΕ, έρχεται σε συνέχεια του μεγάλου ενδιαφέροντος που ο Σύνδεσμος έχει επιδείξει για την ομαλή, ασφαλή και επιτυχή λειτουργία της πλατφόρμας για τις ηλεκτρονικές δημοπρατήσεις δημοσίων έργων, ως συνέχεια των στοχεύσεων καταπολέμησης της διαφθοράς, τήρησης των αρχών της διαφάνειας και εξασφάλισης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στις δημοπρατήσεις δημοσίων έργων που θέτει διαχρονικά ο ΣΑΤΕ, και ειδικά από το 2009 και μετά, με συγκεκριμένο και εμφατικό τρόπο.

Ως βασικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΑΤΕ υπογράμμισε εξαρχής την ανάγκη μετάβασης σε ένα διάφανο και λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή όλων των φάσεων και πληροφοριών ενός έργου – σχεδιασμού-μελέτης, δημοπράτησης, ανάθεσης, εκτέλεσης, επίβλεψης της κατασκευής, αλλά και τήρησης της ταυτότητας του έργου, του Μητρώου Κατασκευαστών, όπως και του Παρατηρητηρίου Τιμών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων.

Πρόκειται για μία διαδικασία την οποία ο ΣΑΤΕ διακηρύσσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο πλαίσιο του δραστικού περιορισμού της γραφειοκρατίας και, κυρίως, της εμπέδωσης της διαφάνειας κατά τις δημοπρασίες.

Υπό αυτό το πλαίσιο, ο ΣΑΤΕ εξέφρασε ήδη από το 2015 με έξι επιστολές του προς την ΓΓΕ τους έντονους προβληματισμούς για την επάρκεια και ετοιμότητα του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για να υποδεχθεί και να αντεπεξέλθει στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δημοσίων έργων καθώς και για τον βαθμό διευκόλυνσης της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημοπρασίες.

Ο ΣΑΤΕ διαπιστώνει μία επί της αρχής θετική προσέγγιση της Πολιτείας στις αιτιάσεις του, αφού τελικώς έγινε αποδεκτό το αίτημά του για διαμόρφωση διακριτής ηλεκτρονικής  πλατφόρμας ειδικής για τα δημόσια έργα, ενώ επίσης θετική κρίνει και την επικαιροποιημένη  ΚΥΑ (117384/ ΦΕΚ Β 3821/31.10.2017) που βελτιώνει ορισμένα προβλήματα διαδικασιών που προέκυψαν από την αρχική χρήση της πλατφόρμας για τα δημόσια έργα και τα οποία αναδείχθηκαν και από τον ΣΑΤΕ, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους διαχείρισης του συστήματος από πλευράς της ΓΓΕ, με στόχο την επιτυχή και χωρίς προβλήματα ή αδιαφάνεια διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών δημοσίων έργων στην Ελλάδα.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο