ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΣυμβούλιο της ΕΕ: Παράταση 10 μηνών της ισχύος πιστοποιητικών, αδειών, εγκρίσεων στις μεταφορές λόγω COVID

Συμβούλιο της ΕΕ: Παράταση 10 μηνών της ισχύος πιστοποιητικών, αδειών, εγκρίσεων στις μεταφορές λόγω COVID

Η ΕΕ ανανεώνει τα προσωρινά μέτρα σχετικά με τον κορωνοϊό, τα οποία παρέχουν ευελιξία ως προς τη διάρκεια ορισμένων αδειών και εγκρίσεων στον τομέα των μεταφορών.

Ειδικότερα, οι πρέσβεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε διαπραγματευτική εντολή για την ανανέωση των προσωρινών μέτρων που θα βοηθήσουν τους μεταφορείς και τους πολίτες που δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν ορισμένες διοικητικές απαιτήσεις λόγω των μέτρων που έλαβαν τα κράτη για τη νόσο COVID-19.

Η πρόταση επεκτείνει τη δυνατότητα προσωρινής παράτασης της ισχύος συγκεκριμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών καθώς και της ασφάλειας στη θάλασσα. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τις άδειες οδήγησης, τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και τα πιστοποιητικά πλοήγησης. Αποτελεί συνέχεια παρόμοιων κανόνων που θεσπίστηκαν τον Μάιο του 2020.

«Καθώς η κρίση COVID-19 συνεχίζεται, η ΕΕ κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για την παροχή ασφάλειας δικαίου στον τομέα των μεταφορών και την αποφυγή πιθανών διαταραχών της αγοράς. Και δεν θίγονται μόνο οι επαγγελματίες του τομέα των μεταφορών: οι μεμονωμένοι οδηγοί ενδέχεται να μην μπορούν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους λόγω περιορισμών εξαιτίας της νόσου COVID. Η πορτογαλική Προεδρία συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ταχεία ολοκλήρωση των εν λόγω επικαιροποιημένων κανόνων» δήλωσε ο Pedro Nuno Santos, υπουργός Υποδομών & Στέγασης της Πορτογαλίας και πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η θέση του Συμβουλίου επιτρέπει την παράταση κατά 10 μήνες της ισχύος πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων με ημερομηνίες λήξης μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

Στην περίπτωση των πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης και των αδειών οδήγησης που καλύπτονται από τους κανόνες του Μαΐου του 2020, η ισχύς τους μπορεί να παραταθεί κατά 6 επιπλέον μήνες, ή σε ορισμένες περιπτώσεις έως την 1η Ιουλίου 2021, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διοικητική συσσώρευση ληγμένων πιστοποιητικών και αδειών.

Εάν οι ανανεώσεις είναι ανέφικτες πέραν του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στον κανονισμό, τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να εγκρίνει περαιτέρω παράταση. Το αίτημα αυτό πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένο, η δε απόφαση για τη χορήγηση παράτασης προϋποθέτει αξιολόγηση ότι η παράταση αυτή δεν θα αυξήσει δυσανάλογα τους κινδύνους για την ασφάλεια ή την προστασία των μεταφορών.

Τα κράτη που δεν χρειάζονται τις παρατάσεις που προβλέπονται στον κανονισμό δεν χρειάζεται να τις εφαρμόσουν. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η συνέχιση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, τα κράτη που επιλέγουν να εξαιρεθούν από ορισμένες διατάξεις θα πρέπει να αποδέχονται τα πιστοποιητικά, τις άδειες και τις εγκρίσεις των οποίων η ισχύς έχει παραταθεί σε άλλα κράτη-μέλη.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο