ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΠαραιτήθηκαν από πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Ελλάκτωρ οι Αν. Καλλιτσάντσης και Δ. Καλλιτσάντσης

Παραιτήθηκαν από πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Ελλάκτωρ οι Αν. Καλλιτσάντσης και Δ. Καλλιτσάντσης

Η διοίκηση της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενημέρωσε, χθες, το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας και ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας γνωστοποίησαν, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την παραίτησή τους από το αξίωμα (και μόνον) του Προέδρου και Αντιπροέδρου αντίστοιχα και διατηρούν την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτου, η διοίκηση αναφέρει ότι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κούτρας θα ασκεί προσωρινά τις αρμοδιότητες του Προέδρου, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Το ΔΣ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την εκλογή του νέου Προέδρου  θα συνεδριάσει, σύμφωνα με το νόμο, δύο εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή της σχετικής πρόκλησης του Αντιπροέδρου, κ. Κούτρα.

Η ανωτέρω ενέργεια των αδελφών Καλλιτσάντση επιβεβαιώνει την οριστική ρήξη με την πλευρά Λ. Μπόμπολα και Δ. Κούτρα, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τον έλεγχο του κατασκευαστικού ομίλου.

Tι αναφέρει η πλευρά Καλλιτσάντση

Αναγνωρίζοντας τις θεμελιώδεις διαφορές με τους άλλους βασικούς μετόχους σχετικά με τη στρατηγική, την οργάνωση και την εταιρική διακυβέρνηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτρης Καλλιτσάντσης, υπέβαλαν σήμερα την παραίτησή τους από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. αντίστοιχα, ενώ κατέθεσαν επισήμως αίτημα για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. από τους μετόχους κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2018.

Συγκεκριμένα:

 1. Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., διατηρώντας την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ.
 2. Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., διατηρώντας την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ.
 3. Η ελεγχόμενη από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση εταιρεία με την επωνυμία  “PEMANOARO LIMITED”, ενεργούσα υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και εκπροσωπούσα ποσοστό 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., υπέβαλε αίτημα εγγραφής στην ήδη δημοσιευθείσα, από 07.06.2018 ημερήσια διάταξη της προς συνεδρίαση, με ημερομηνία 29.06.2018, Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, των ακόλουθων τριών πρόσθετων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 4. Ανάκληση (του συνόλου των μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε..
  ii. Εκλογή εννέα (9) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., και ορισμός (μεταξύ αυτών) των Ανεξάρτητων Μελών.
  iii. Εκλογή  Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ΄άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης, όντες πεπεισμένοι πως το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν μπορεί να προωθήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά και πως η ΕΛΛΑΚΤΩΡ βρίσκεται αντιμέτωπη με τον άμεσο κίνδυνο της περαιτέρω υποχώρησης της θέσης της στην εγχώρια αγορά, απευθύνονται στο σύνολο των μετόχων του Ομίλου, υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις και ζητώντας από τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ να λάβει επίσημη θέση επί αυτών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “CHANGE4ELLAKTOR” (“Αλλαγή για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ”) των κ.κ. Αναστάσιου και Δημήτριου Καλλιτσάντση, προτείνεται η ακόλουθη νέα ομάδα έμπειρων και σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητων μελών Δ.Σ., η οποία διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για να επιδράσει ουσιαστικά και θετικά στις προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και όλων των μετόχων της:

 1. Γεώργιος Προβόπουλος
  2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
  3. Δημήτριος Καλλιτσάντσης
  4. Ιορδάνης Αϊβάζης
  5. Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου
  6. Μιχαήλ Κατούνας
  7. Αλέξιος Κομνηνός
  8. Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη
  9. Ελένη Παπακωνσταντίνου

Σε σχετική δήλωσή του, ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης σημειώνει:

“Πιστεύω ότι έχω εξαντλήσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές επιλογές για τη μεταρρύθμιση του Ομίλου εκ των έσω. Έκανα αυτό το βήμα μετά από προσεκτική σκέψη, βάζοντας στην άκρη τα προσωπικά οφέλη και συναισθήματα και έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων και των συνεργατών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Παραμένω στο Δ.Σ. ως μέλος, γιατί παραμένω πιστός στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και θέλω να την προστατέψω από ενδεχόμενες αποφάσεις που η πλήρης αποχώρησή μου από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να σηματοδοτούσε. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει δυνατότητες και είμαι σίγουρος ότι με μία διαφορετική διοίκηση μπορεί να τις αξιοποιήσει. Η αλλαγή όμως είναι πλέον επείγουσα και επιβεβλημένη”.

Σημειώνεται, τέλος, ότι όπως έγινε γνωστό μέσω χρηματιστηρίου ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, εκτός από τη θέση του προέδρου της Ελλάκτωρ, παραιτήθηκε και από τη θέση του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΛΤΕΧ Άνεμος, θυγατρικής του ομίλου Ελλάκτωρ.

Τι αναφέρει ο Λ. Μπόμπολας

Ό Όμιλος Ελλάκτωρ, αποτελεί για την Ελλάδα Εθνικό κεφάλαιο, έχοντας υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές και κατασκευάσει πλήθος σύνθετων έργων, σηματοδοτώντας έναν πυλώνα ανάπτυξης και δημιουργίας για την Χώρα.

Σήμερα εργάζονται σ’αυτόν χιλιάδες εργαζόμενοι, στην Ελλάδα και στις περισσότερες από 25 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Είναι κρίμα προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέροντα να βάζουν σε κίνδυνο, έναν από τους λίγους πνεύμονες ανάπτυξης που έχουν απομείνει στη Χώρα.

Τόσα χρόνια δημιουργούμε έργα και αξίες, βασιζόμενοι στην σκληρή δουλειά, στο μοναδικό ανθρώπινο δυναμικό και στην εκπληκτική τεχνογνωσία που διαθέτουν οι Εταιρείες του Ομίλου. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, παραμένοντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης στη διαχείριση των καθημερινών ζητημάτων του Ομίλου,  προστατεύοντας την περιουσία των Μετόχων, τους εργαζόμενους και το συμφέρον της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο