ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΠεραιτέρω διευκρινίσεις για τη διαδικασία σφράγισης εγκαταστάσεων παροχής καυσίμων

Περαιτέρω διευκρινίσεις για τη διαδικασία σφράγισης εγκαταστάσεων παροχής καυσίμων

Σε συνέχεια ερωτημάτων στο υπουργείο Μεταφορών, το εν λόγω υπουργείο προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου για τη διαδικασία σφράγισης εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την οποία:

1.Η παρ. 1 της υ.α. 59555/2459 (ΦΕΚ 1261/Β΄/2000), όπως ισχύει εφαρμόζεται για τις εξής περιπτώσεις:

i.Η εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων λειτουργεί χωρίς άδεια.

ii.Η άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων έχει λήξει.

iii. Η άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων έχει αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά.

2.Θεωρείται ευνόητο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, ότι η σφράγιση των εγκαταστάσεων απαιτείται σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις από την Αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, για λόγους ασφαλείας και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο