ΑρχικήLOGISTICSΠιο αυστηρά μέτρα για τους διεθνείς οδικούς μεταφορείς έλαβε, έως τις 20 Απριλίου, η Ελλάδα

Πιο αυστηρά μέτρα για τους διεθνείς οδικούς μεταφορείς έλαβε, έως τις 20 Απριλίου, η Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την λήψη έκτακτου μέτρου που αφορά τον κατ’ οίκον περιορισμό (καραντίνα) των προσώπων που εισέρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό.

Το άρθρο 2 αυτής περιέχει ειδικές διατάξεις για τους εργαζόμενους στον κλάδο των διεθνών μεταφορών (συμπερ. οδηγούς φορτηγών), αναφέρει η ΟΦΑΕ.

Τα βασικά σημεία της ΚΥΑ που αφορούν τους οδηγούς διεθνών μεταφορών είναι τα ακόλουθα:

-Άρθρο 2:

Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς οδικές μεταφορές, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά την είσοδό τους στη χώρα:

-είτε να διέλθουν αυτής (transit)

-είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους (εκφόρτωση εντός Ελλάδας)

και στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό κατ’οίκον περιορισμό (καραντίνα) για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, εκτός και εάν:

-εκτελέσουν νέο διεθνές δρομολόγιο, οπότε το μέτρο αίρεται οποιαδήποτε στιγμή

-εκτελέσουν εσωτερικό δρομολόγιο, οπότε το μέτρο αίρεται εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί επτά (7) ημέρες περιορισμού.

Άρθρο 1 (διατάξεις για την εφαρμογή)

Οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της παρ. 3  είναι δυνατόν να ζητούν από τα πρόσωπά της παρ. 1,  κατά την είσοδό τους στη χώρα, τη διεύθυνση στην οποία θα παραμείνουν για τις επόμενες δεκατέσσερις ημέρες κατ’ εφαρμογή της παρούσας.

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Το προσωρινό αυτό μέτρο έχει ισχύ από 02.04.20 έως 20.04.20.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο