ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΠιστοποιήσεις ΣΑΤΕ κατά ΕΛΟΤ 1429:2008, ΕΛΟΤ 1431-2:2008 και ΕΛΟΤ 1431-3:2008

Πιστοποιήσεις ΣΑΤΕ κατά ΕΛΟΤ 1429:2008, ΕΛΟΤ 1431-2:2008 και ΕΛΟΤ 1431-3:2008

Ο ΣΑΤΕ πιστοποιήθηκε, με επιτυχία, κατά ΕΛΟΤ1429:2008, ΕΛΟΤ 1431-2:2008 και ΕΛΟΤ 1431-3:2008, δηλαδή πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την διαχειριστική του επάρκεια, προκειμένου να υλοποιεί έργα δημοσίου χαρακτήρα (δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και δράσεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα).

Στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΣΑΤΕ επιθεώρηση για την τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας του Συνδέσμου σχετικά με τις δραστηριότητες: Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Τύπων Β και  Γ (Επίπεδο Διαχειριστικής Επάρκειας: 1).

Το αποτέλεσμα της διεργασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίησης είναι η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, ΕΛΟΤ 1431-2:2008 & ΕΛΟΤ 1431-3:2008, η οποία και ισχύει έως τις 7.10.2019.

Η επιλογή του Συνδέσμου να επενδύσει στην ανάπτυξη συστημάτων διαχειριστικής επάρκειας προέκυψε ως φυσικό ακόλουθο της σταθερής προσήλωσης του ΣΑΤΕ στις έννοιες της ποιοτικής  και συστηματικής διαχείρισης κάθε υλοποιούμενης δράσης, είτε σημαντικής, είτε λιγότερο σημαντικής.

Ταυτόχρονα, η υπεύθυνη παρουσία του ΣΑΤΕ στην εκπροσώπηση της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας για περισσότερο από μισό αιώνα όφειλε να επισφραγιστεί από τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί το απαραίτητο υπόβαθρο περαιτέρω ανάπτυξης των υπηρεσιών του Συνδέσμου στα Μέλη του.

Ο ΣΑΤΕ με την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας επιδιώκει την επίτευξη των στόχων των έργων που αναλαμβάνει με την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και κατά συνέπεια δημιουργεί σύγχρονες βάσεις αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και προσφοράς προς τα Μέλη του, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των πολύτιμων εισφορών τους.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο