ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΠρόστιμα σε ξένες κατασκευαστικές εταιρείες για καρτέλ επέβαλε η Επ. Ανταγωνισμού. Ποιες κρίθηκαν ένοχες και ποιες αθωώθηκαν

Πρόστιμα σε ξένες κατασκευαστικές εταιρείες για καρτέλ επέβαλε η Επ. Ανταγωνισμού. Ποιες κρίθηκαν ένοχες και ποιες αθωώθηκαν

Πρόστιμα σε ξένες κατασκευαστικές εταιρείες για την σύσταση καρτέλ την περίοδο 2005 – 2012 επέβαλε, σήμερα, η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τα κυριότερα πρόστιμα αφορούν τις εταιρείες ALPINE Bau GmbH (είναι θυγατρική της FCC), FCC CONSTRUCCION SA και ARCHIRODON GROUP N.V., οι οποίες και δεν υπήχθησαν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών.

Αντίθετα, υπάρχουν κι εταιρείες, οι οποίες αθωώθηκαν από την ανεξάρτητη Αρχή, αλλά και εταιρείες, οι οποίες παρόλο που αποδείχτηκε ότι συμμετείχαν σε καρτέλ, δεν τους επιβάλλονται κυρώσεις, καθότι έχει παραγραφεί η περίοδος τέλεσής τους.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Απόφαση (υπ’αριθμ.647/4.7.2017) της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων μεγάλης αξίας για παράβαση των άρθρων 1 ν.703/77, 1 ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, ως προς τις εταιρίες που δεν υπήχθησαν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την ως άνω απόφασή της, έκρινε ότι δέκα επτά (17) εργοληπτικές εταιρίες και δύο (2) σύνδεσμοι εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ ως διάδοχος του ΣΤΕΗΤ) παραβίασαν τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011/ του ν.703/1977 και 101 ΣΛΕΕ/ 81/ 85 ΣυνθΕΚ, με την συμμετοχή τους σε οριζόντιες συμπράξεις για την κατανομή αγορών και τη νόθευση διαγωνισμών δημοσίων έργων.

Πρόκειται για επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υπήχθησαν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, που κινήθηκε επί της ίδιας αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής, αναφορικά με τους ίδιους ως άνω διαγωνισμούς και επί της οποίας έχει ήδη εκδοθεί και δημοσιευθεί η 642/10.3.2017 απόφαση της Επιτροπής.

Ειδικότερα, με βάση το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής, οι εταιρίες ALPINE Bau GmbH, FCC CONSTRUCCION SA, ARCHIRODON GROUP N.V. και ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ (IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LIMITED), καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της και ως προς διαφορετικό αριθμό έργων έκαστη, συμμετείχαν κατά την περίοδο 2005 – 2012 σε μία ενιαία και διαρκή παράβαση, η οποία συνίστατο σε ένα κοινό σχέδιο κατανομής και χειραγώγησης διαγωνισμών δημοσίων έργων, ιδίως έργων Μετρό της περιόδου 2005-2006 και έργων υποδομής της περιόδου 2011-2012.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στις εν λόγω επιχειρήσεις τα ακόλουθα πρόστιμα, ανάλογα με τη διάρκεια συμμετοχής κάθε επιχείρησης στην ενιαία και διαρκή παράβαση της περιόδου 2005 – 2012:

– ALPINE Bau GmbH, πρόστιμο 7.200.438,68 €, εκ του οποίου ποσό 3.491.121,79 €, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την μητρική της FCC CONSTRUCCION SA,

– FCC CONSTRUCCION SA, πρόστιμο 18.657.488,10 €, εκ του οποίου ποσό 3.491.121,79 €, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την ALPINE Bau GmbH, ως μητρική της τελευταίας αυτής εταιρίας,

– ARCHIRODON GROUP N.V, πρόστιμο 1.265.349 € και

– ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ (IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LIMITED), πρόστιμο 108.679€.

Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή διαπίστωσε κατά πλειοψηφία ότι δεν στοιχειοθετείται η συμμετοχή των εταιριών VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS SAS, SALINI IMPREGILO S.p.A, SELI S.p.A, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. και ALSTOM TRANSPORT SAS. στην παράβαση της περιόδου 2005- 2012.

Εξάλλου, με την ίδια απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι οι εταιρίες ΕΛΤΕΡ Α.Ε, ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε, ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε, ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε, ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΤΡΑΥΛΟΥ ΑΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ, ΓΕΝΕΡ Α.Ε, ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε, ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε, ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε, ΕΛ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε, ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. (πρώην ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.) και ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε, καθώς και οι ενώσεις επιχειρήσεων ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ (ως διάδοχος του ΣΤΕΗΤ), καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της και ως προς διαφορετικό αριθμό έργων έκαστη, συμμετείχαν την περίοδο 1989 – 2000 σε μία ενιαία και διαρκή παράβαση, η οποία συνίστατο σε ένα κοινό σχέδιο κατανομής και χειραγώγησης διαγωνισμών δημοσίων έργων.

Πλην όμως, η εξουσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιβάλει κυρώσεις για την ενιαία και διαρκή παράβαση της περιόδου αυτής έχει παραγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3959/2011.

Επίσης, με την ίδια απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε τη συμμετοχή των εταιριών ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε, ΕΛΤΕΡ Α.Ε, ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. (πρώην ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.) (και ως διάδοχος της ΤΕΓΚ), ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε, ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ALSTOM TRANSPORT S.A, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. και ΓΕΝΕΡ Α.Ε, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της και ως προς διαφορετικό αριθμό έργων έκαστη, σε σειρά αυτοτελών παραβάσεων που συνίσταντο στην κατανομή διαγωνισμών δημοσίων έργων, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τα έτη 1981-1988 και 2001 – 2002.

Πλην όμως, η εξουσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιβάλει κυρώσεις για τις αυτοτελείς αυτές παραβάσεις έχει παραγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3959/2011.

Με την ίδια απόφαση, η Επιτροπή διαπίστωσε ομόφωνα ότι δεν στοιχειοθετείται:

(α) η συμμετοχή των εταιριών ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ PLC, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., IMPRESA S.p.A, TECHNIMONT CIVIL CONSTRUCTION S.p.A, RΙΖΖΑΝΙ de ECCHER S.p.A, TADDEI S.p.A, ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. και HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH στην παράβαση της περιόδου 2005- 2012,

(β) η συμμετοχή της εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ως διαδόχου της εταιρίας NESTOS Α.Ε. στην παράβαση της περιόδου 1989 – 2000,

(γ) η συμμετοχή της εταιρίας VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV ως προς το διαγωνισμό δημοσίου έργου Επέκτασης Κρηπιδώματος 26 του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του 6ου προβλήτα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», κωδ. έργου 259, (2011) και

(δ) η συμμετοχή των εταιριών FCC CONSTRUCCION SA, SOMAGUE ENGENHARIA SA, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS SAS, HOCHTIEF PROJEKTENTWICKLUNG GmbH, HOCHTIEF CONSTRUCTION AG (νυν HOCHTIEF SOLUTIONS AG), ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. και ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ως προς διαγωνισμούς δημοσίων έργων, οι οποίοι αφορούσαν, μεταξύ άλλων, έργα οδικών αξόνων που δημοπρατήθηκαν με το σύστημα της παραχώρησης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Σχόλια
 • ……
  ……
  Γεια σας.

  Ελπίζω να μην ενοχλώ με το παρόν μήνυμα που συμπλήρωσα στην φόρμα επικοινωνία σας, και που σκοπό έχει να σας ενημερώσω σχετικά με ένα σούπερ «Επενδυτικό Ακίνητο» που αποφάσισα να διαθέσω προς πώληση.

  Το ακίνητο αυτό μπορεί να δοθεί ολόκληρο, είτε να διασπαστή σε 3 μέρη (όπως αναφέρω αναλυτικά και στις πληροφορίες).

  Το ακίνητο μέσα περιλαμβάνει: 1 Βιοτεχνικό κτίριο, 1 Φωτοβολταϊκό σύστημα και συμβόλαιο με την ΔΕΗ, όπως και 200 ελαιόδεντρα με δίκτυο ποτίσματος και επίσης έχει 197 μέτρα πρόσοψη επάνω σε κεντρικό δρόμο.

  Ρίξτε αν επιθυμείτε μια ματιά πατώντας το σύνδεσμο εδώ: https://bit.ly/2W1Q0wa

  Κι αν το βρείτε ενδιαφέρον ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

  Με εκτίμηση
  Πόπη Σφακιανάκη

  24 Μαΐου, 2019

Αφήστε ένα σχόλιο