ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΠως θα διενεργούνται οι εξετάσεις για τη χορήγηση αδειών οδήγησης. Δίπλωμα στα 17 με τη συνοδεία ενήλικα

Πως θα διενεργούνται οι εξετάσεις για τη χορήγηση αδειών οδήγησης. Δίπλωμα στα 17 με τη συνοδεία ενήλικα

Θέλοντας να αναβαθμίσει και να βελτιώσει το σύστημα δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών που επιθυμούν την επέκταση της άδειας οδήγησής τους σε άλλη κατηγορία, το υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στην κατάθεση του σχεδίου νόμου «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».

Η κατάθεση του νομοσχεδίου εκτιμάται ότι ενδέχεται να κάμψει τις αντιδράσεις των εξεταστών οδήγησης, οι οποίοι βρίσκονται σε αποχή εδώ και 4 μήνες, με αποτέλεσμα την “ομηρεία” 100.000 περίπου υποψήφιων οδηγών, με κύριο αίτημα την καταβολή των οφειλομένων τους.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη 

Με το νέο σχέδιο νόμου θεσπίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

-Η διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς ως κύριο και αποκλειστικό έργο, καθώς θα ασκείται απερίσπαστα και αποκλειστικά από τους εξεταστές.

-Η καθιέρωση καινοτόμου διαδικασίας διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή εντός του εκπαιδευτικού οχήματος.

-Η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων ή πιστών για τη διενέργεια των ειδικών δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών, καθώς και των οδηγών που επιθυμούν την επέκταση των αδειών οδήγησης τους σε άλλη κατηγορία.

-Οι ειδικές δοκιμασίες θα πραγματοποιούνται από τον υποψήφιο χωρίς την παρουσία του εξεταστή εντός ή επί του εκπαιδευτικού οχήματος.

-Θεσπίζεται η δυνατότητα διενέργειας των ειδικών δοκιμασιών κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής των δεδομένων των διαδικασιών και αυτόματης εξαγωγής του αποτελέσματος.

-Διαμορφώνεται σύστημα εποπτείας και ελέγχου των εκπαιδευτών, των διενεργούντων των θεωρητικών εξετάσεων και  των εξεταστών δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, πέραν των άλλων, με καταγραφή μέσω οπτικοακουστικών μέσων της θεωρητικής εξέτασης και της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

-Εφαρμογή εποπτικού μηχανισμού από τον οποίο θα προκύπτουν εισηγήσεις προς την αρμόδια Υπηρεσία για την βελτίωση και διόρθωση του εξεταστικού έργου, ήτοι, της επανεκπαίδευσης, της επαναδιαπίστευσης και της προσωρινής ή και οριστικής απομάκρυνσης των παραβατών ή των ακατάλληλων εξεταστών.

-Επιδιώκεται η συνεχής αξιολόγηση των εκπαιδευτών και εξεταστών, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.

-Διαμορφώνεται μηχανισμός επιβολής κυρώσεων σε όσους τελούν αξιόποινες πράξεις και τη διενέργεια εκπαίδευσης, θεωρητικής εξέτασης και δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Καταγραφή της εξέτασης

Μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου, προτείνεται η μετάδοση σε πραγματικό χρόνο και η καταγραφή με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων της θεωρητικής εξέτασης και της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Στην περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η καταγραφή υλικού με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, η εξέταση των υποψηφίων δεν θα αρχίζει.

Το υλικό θα μεταφορτώνεται σε διαδικτυακή εφαρμογή με ευθύνη τόσο του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, όσο και της Δ/νσης Μεταφορών της κατά τόπους Περιφέρειας.

Εποπτεία και αξιολόγηση εξεταστών και εκπαιδευτών

Καθιερώνεται σύστημα εποπτείας με σκοπό την παρακολούθηση της θεωρητικής εξέτασης, της εκπαίδευσης και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη συνεχή αξιολόγηση των εκπαιδευτών και εξεταστών.

Δοκιμασία σε ειδικούς χώρους ή πίστες

Παράλληλα, ορίζεται οι ειδικές δοκιμασίες της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς να διενεργούνται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

Προτείνεται οι δοκιμασίες αυτές να πραγματοποιούνται από τον υποψήφιο χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή ή του εξεταστή εντός ή επί του εκπαιδευτικού οχήματος.

Επιβολή κυρώσεων

Καθορίζονται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και χρηματικών προστίμων για παραβάσεις (αλλοίωση δεδομένων εξέτασης, παρέμβαση κατά την εξέταση, δωροδοκία κ.ά.) κατά τη διαδικασία των εξετάσεων.

Οι παραβάσεις αφορούν τόσο υποψήφιους οδηγούς, όσο και επιτηρητές, εκπαιδευτές, σχολές οδηγών, εξεταστές.

Ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας θα χωρίζονται σε α) πολύ σοβαρή, β) σοβαρή και γ) ελαφρά σοβαρή.

Ειδικά, στο κομμάτι των χρηματικών προστίμων με το σχέδιο νόμου προωθούνται τα εξής:

Συνοδευόμενη οδήγηση στα 17 έτη για ανήλικους

Τέλος, επιδιώκεται η καθιέρωση ολοκληρωμένου συστήματος συνοδευόμενης οδήγηση, για ανήλικους υποψήφιους οδηγούς, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 17 ετών.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα σε ανήλικους υποψήφιους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει τα 17 να οδηγούν οχήματα κατηγορίας Β’.

Αυτό θα γίνεται μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση συνοδείας ενήλικα – έμπειρου οδηγού, που πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Επίσης, προβλέπεται η έκδοση απόφασης με την οποία θα καθορίζονται κυρώσεις τόσο στους ανήλικους οδηγούς, όσο και στους ενήλικες – συνοδούς σε περίπτωση διάπραξης παραβάσεων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο