ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΠως θα είναι η προσωρινή άδεια οδήγησης και ποιοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγησή της

Πως θα είναι η προσωρινή άδεια οδήγησης και ποιοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγησή της

Καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες και η επιμέρους διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 42 έως 47 του Μέρους Γ’ του ν. 4663/2020 (Α’ 30) αναφορικά με τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Ειδικότερα, με απόφαση του υφυπουργού, Γιάννη Κεφαλογιάννη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

α. τα αρμόδια όργανα για τη διαδικασία χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης,

β. οι προδιαγραφές του εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης το οποίο:

– χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω του αναπτυχθέντος Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4663/2020

– χορηγούν οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης της παρ. 2 του ιδίου άρθρου στους «υποβάλλοντες φάκελο»,

γ. οι πληροφορίες που αναγράφονται στο έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης,

δ. η διαδικασία χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης στους επιτυχόντες και τους υποβάλλοντες φάκελο.

Ποια είναι τα αρμόδια όργανα

Αρμόδια όργανα για τη διαδικασία χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης είναι:

α. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία έχει την ευθύνη για:

– την ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) μέσω του οποίου χορηγείται η προσωρινή άδεια οδήγησης,

– τη λειτουργία του Μηχανογραφικού Συστήματος Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ), στοιχεία του οποίου αντλούνται προς αντιστοίχιση στο πλαίσιο χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης.

β. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, στις οποίες υποβάλλεται η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας οδήγησης.


Τι θα αναγράφει το έντυπο προσωρινής άδειας οδήγησης

Οι πληροφορίες, που αναγράφονται εντός του πλαισίου διαστάσεων Α6 του εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης που χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω Π.Σ., είναι οι ακόλουθες:

α. Στην άνω αριστερά γωνία του εντύπου τίθεται το ελληνικό εθνόσημο και δίπλα του αναγράφονται στη σειρά με έντονα γράμματα οι λέξεις «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

β. Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο έντυπο απαριθμούνται ως εξής:

1.Επώνυμο του κατόχου (με ελληνικούς ή/και λατινικούς χαρακτήρες)

2.Όνομα του κατόχου (με ελληνικούς ή/και λατινικούς χαρακτήρες)

3.Ημερομηνία και τόπος γέννησης του κατόχου

4α. Ημερομηνία έκδοσης της προσωρινής άδειας οδήγησης

4β. Ημερομηνία λήξης της ισχύος της προσωρινής άδειας οδήγησης

4γ. Εκδούσα αρχή

4δ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του κατόχου

5.Αριθμός της άδειας οδήγησης (καταχωρείται μόνο στην περίπτωση επέκτασης και των λοιπών διαδικασιών)

6.Κατηγορία/ες οχήματος που παρέχει δικαίωμα το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης στον κάτοχό του να οδηγεί

7.Μοναδικός ενδεκαψήφιος κωδικός αριθμός ασφαλείας ο οποίος εισάγεται αυτομάτως από το σύστημα και συνδέεται με τον ενδιαφερόμενο.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο