ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΡύθμιση και διακανονισμός δανειακών υποχρεώσεων πρώην υπαλλήλων της Τ.Ε.Ο.

Ρύθμιση και διακανονισμός δανειακών υποχρεώσεων πρώην υπαλλήλων της Τ.Ε.Ο.

Άρθρο, το οποίο περιέχει ρύθμιση και διακανονισμό των δανειακών υποχρεώσεων πρώην υπαλλήλων της Τ.Ε.Ο. περιέχεται στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για θέματα επιβατικών μεταφορών» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σε αυτό, αναφέρονται τα ακόλουθα:

-Οι υφιστάμενες οφειλές πρώην υπαλλήλων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. από συμβάσεις δανείων, που είχαν συνάψει με την εταιρεία, δύνανται να εξοφληθούν σε έως και εκατό (100) άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή ποσού σαράντα ευρώ (40,00 €).

-Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος οι ως άνω οφειλέτες που υπάγονται στις διατάξεις της υποβάλλουν αίτηση – δήλωση στην υπό εκκαθάριση εταιρεία για την υπαγωγή τους στην εν λόγω ρύθμιση.

Η παρακράτηση γίνεται: I) από τον εργοδότη του οφειλέτη για αυτούς που μισθοδοτούνται από το Δημόσιο τομέα, ΙΙ) από τον συνταξιοδοτικό Φορέα του οφειλέτη για τους συνταξιούχους (τέως υπαλλήλους της εταιρείας) και III) για λοιπές περιπτώσεις τέως υπαλλήλων της εταιρείας που δεν υπάγονται στις προηγούμενες περιπτώσεις με απευθείας κατάθεση από τον οφειλέτη, κατά  το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από την εταιρεία. Η παράλειψη καταβολής δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται αποβολή του οφειλέτη από τη ρύθμιση και την επέλευση των νόμιμων συνεπειών.

-Οι μηνιαίες δόσεις παρακρατούνται από τις μηνιαίες μισθοδοτικές ή συντάξιμες αποδοχές των ανωτέρω υπαλλήλων ή συνταξιούχων από το φορέα μισθοδοσίας τους ή χορήγησης της σύνταξής τους και αποδίδονται μηνιαίως μετά την παρακράτησή τους σε λογαριασμό που θα υποδείξει η εταιρεία έως το πέρας της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας αυτής, ο λογαριασμός διατηρείται και οι δόσεις των οφειλετών  αποτελούν έσοδο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση του τραπεζικού λογαριασμού και τη διαπίστωση τυχόν ύπαρξης δανειοληπτών που δεν τηρούν την ως άνω ρύθμιση.

-Η αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου αποστέλλεται από την υπό εκκαθάριση εταιρεία στο φορέα μισθοδοσίας ή χορήγησης της σύνταξης του οφειλέτη έως το τέλος του επόμενου μήνα από την υποβολή της αιτήσεως.

Η παρακράτηση των δόσεων άρχεται από το δεύτερο μήνα μετά την αποστολή της αιτήσεως στον φορέα μισθοδοσίας ή χορήγησης της σύνταξης του οφειλέτη. Για όσους οφειλέτες υπάγονται στην περίπτωση III), η κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας θα αρχίσει από τον τρίτο μήνα από την υποβολή της αίτησης – δήλωσης.

-Για όσους πρώην υπαλλήλους της Τ.Ε.Ο. υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, παύει κάθε δικαστική απαίτηση ή εκκρεμής δικαστική διεκδίκηση από την υπό εκκαθάριση εταιρεία».

-Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας νομοθετικής ρύθμισης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο