ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΣτα 100 εκατ. ευρώ το κόστος της σύνδεσης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό

Στα 100 εκατ. ευρώ το κόστος της σύνδεσης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό

Στα 100 εκατ. ευρώ εκτιμάται το κόστος της σύνδεσης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Αυτό αναφέρει, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου προβαίνουν στις απαραίτητες μελέτες και ενέργειες, προκειμένου να ακολουθηθεί η βέλτιστη λύση και τελικώς, να υλοποιηθεί το έργο με τις καλύτερες τεχνοοικονομικές προϋποθέσεις.

Το υπουργείο σημειώνει ότι, στις 16 Φεβρουαρίου 2018, η εταιρεία RACE Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΕ (ΑΠ ΔΟΥ 914/16-02-2018) υπέβαλε επιστολή στο υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, με την οποία δήλωσε ότι δωρίζει στο ελληνικό δημόσιο μελέτη που τιτλοφορούνταν «Προωθημένη Προμελέτη Οδοποιίας» για το έργο «Οδική Σύνδεση Αγρινίου με την Ιόνια Οδό και Περιφερειακή Οδός Αγρινίου», η οποία περιλάμβανε τη μελέτη του οδικού άξονα σύνδεσης της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια οδό και την Περιφερειακή οδό Αγρινίου.

Η σύνδεση προβλέπονταν να γίνει με διατομή αυτοκινητόδρομου, που θα συνδέει την πόλη του Αγρινίου με την Ιόνια οδό, και δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Η συνδετήρια οδός, όπως περιγραφόταν στη μελέτη, θα καταλήγει στη νέα προτεινόμενη Περιφερειακή οδό του πολεοδομικού συγκροτήματος Αγρινίου.

Το μήκος του αυτοκινητόδρομου θα είναι περίπου 13,5 χλμ., ενώ της Περιφερειακής οδού περίπου 7 χλμ.

Με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/2996/06-06-2018 Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε καταρχάς η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης σε στάδιο προμελέτης οδοποιίας, ώστε να αποτελέσει στέρεη βάση για την εκπόνηση της απαιτούμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Παράλληλα είχε υποβληθεί τεχνικό δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει τις επί μέρους μελέτες (Τοπογραφικά, Μελέτη σκοπιμότητας, Αξιολόγηση Επιπτώσεων Οδικής Ασφάλειας, Γεωτεχνικές έρευνες Α΄ Φάσης, Οριστική Γεωλογική μελέτη, Προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης όμβριων, Προκαταρκτική μελέτη τεχνικών, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), οι οποίες κρίθηκε απολύτως επιβεβλημένο, για λόγους πληρότητας, να εκπονηθούν, ώστε να εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

«Καθώς, όμως, το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται κατ’ αρχήν σε 100 εκατομμύρια ευρώ, χρήζει προσεκτικής εξέτασης το θέμα του τρόπου χρηματοδότησης και υλοποίησής του, ώστε να μπορέσει να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του», υπογραμμίζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο