ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΣτα 27,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο εξάμηνο

Στα 27,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο εξάμηνο

Η αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου (τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €27,3 εκ. ), η διατήρηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου στα υψηλά επίπεδα των 1,8 δισ. ευρώ και η περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των τομέων των παραχωρήσεων και της ενέργειας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση 2,9% και διαμορφώθηκαν στα €147,3 εκ., έναντι €143,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 63,1% στα €52,2 εκ. από €32,0 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην σημαντική βελτίωση των κερδών προ φόρων στους τομείς των Παραχωρήσεων και των ΑΠΕ οι οποίες αντιστάθμισαν την μειωμένη προ φόρων κερδοφορία από τον τομέα των κατασκευών.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €27,3 εκ. έναντι €7,9 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Η επίδραση στην Καθαρή Θέση των κερδών μετά από φόρους, δικαιώματα μειοψηφίας και τις αποτιμήσεις των παραγώγων αντιστάθμισης ταμειακών ροών ανήλθε στο ποσό των €6,6 εκ. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετα τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε €93,4 εκ έναντι αρνητικών λειτουργικών ροών €62,8 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν, όπως αναμενόταν, κυρίως λόγω του κατασκευαστικού τομέα, κατά 17,1% το πρώτο εξάμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα €566,4 εκ από €683,2 εκ. το 2018 (εξαιρώντας τις ενδοομιλικές πωλήσεις).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ. Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: «Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταφέραμε να αυξήσουμε σημαντικά την κερδοφορία του Ομίλου μας, παρά την μείωση των εσόδων από τον κατασκευαστικό κλάδο, βασιζόμενοι κυρίως στην διαρκώς αυξανόμενη συμβολή που έχουν τα αποτελέσματα από τους τομείς των παραχωρήσεων και της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα την μακροχρόνια στρατηγική μας για συνεχή αύξηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων κι έργων ΑΠΕ του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παράγοντας μακροπρόθεσμες σταθερές ταμειακές ροές.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα, ο Όμιλός μας έχει καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό ανεκτέλεστο της τάξης των 1,8 δις. ευρώ».

Παραχωρήσεις

Τα έσοδα στον τομέα των παραχωρήσεων αυξήθηκαν κατά 1,5% το πρώτο εξάμηνο του 2019 στα €85,9 εκ. έναντι 84,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 ανήλθαν σε €44,2 εκ., έναντι €39,8 εκ. την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €19,1 εκ. στην παρούσα περίοδο, έναντι €2,0 την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018.

Ο Όμιλος, κατέχει το 100% στις εταιρείες παραχώρησης της Νέα Οδού (αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και Ιόνια Οδός) και της Κεντρικής Οδού, ενώ διατηρεί ποσοστό 17% και στην Ολυμπία Οδό.

Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κυκλοφορία των εν λόγω παραχωρήσεων.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του νοτίου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε 65) που αναμένεται εντός του 2021 και η σύνδεση του με τον ΠΑΘΕ αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κυκλοφορία και συνεπώς και τα έσοδα.

Η εταιρεία Παραχώρησης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο την σύμβαση παραχώρησης στις 21.02.2019.

Η συγκεκριμένη σύμβαση έχει ήδη ψηφιστεί και έχει γίνει νόμος του κράτους. Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης, τα ποσοστά συμμετοχής θα διαμορφωθούν σε: ΤΕΡΝΑ 32,46%, GMR Airports Limited 21,64%, και Ελληνικό Δημόσιο με 45,9%.

Κατασκευές

Τα έσοδα από τον τομέα των κατασκευών διαμορφώθηκαν στα €343,6 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι €480,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2018.

Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκαν στα €18,0 εκ. έναντι €26,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €3,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι €19,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

H εμπειρία εκτέλεσης μεγάλων και απαιτητικών κατασκευαστικών έργων, καθώς και οι συμβάσεις για νέα έργα  συνολικής αξίας περίπου €661 εκ. που υπογράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, συνηγορούν στην περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών του τομέα. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών εργασιών ανέρχεται στο €1,8 δις.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο