ΑρχικήLOGISTICS«Στηρίξτε τις οδικές μεταφορές»: Η επιστολή της ΟΦΑΕ στον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη

«Στηρίξτε τις οδικές μεταφορές»: Η επιστολή της ΟΦΑΕ στον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη

«Στηρίξτε τις οδικές μεταφορές». Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της επιστολής που απέστειλε η ΟΦΑΕ στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επιστολή, την οποία παρουσιάζει το metaforespress.gr, περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την διασφάλιση της βιωσιμότητας και της εξυγίανσης του κλάδου των οδικών μεταφορών, όπως παροχή οικονομικών επιχορηγήσεων, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία (δάνεια) για την κάλυψη λειτουργικού κόστους, χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των επενδύσεων σε πιο «καθαρά οχήματα», επιτάχυνση των θεσμικών διαδικασιών για την ψηφιοποίηση των εγγράφων της μεταφοράς, κ.α.

Μεγάλη η μείωση των εσόδων

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η μείωση των εσόδων, κατά την διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων, εκτιμάται στο 50% σε σχέση με το 2019. Μάλιστα, στην μεταφορά πολλών κατηγοριών εμπορευμάτων (π.χ. είδη ένδυσης/υπόδησης, ανταλλακτικά οχημάτων, οικοδομικά υλικά, άνθη κ.α.) η μείωση του κύκλου εργασιών άγγιξε κατά την περίοδο της καραντίνας έως το 100%.

Επίσης, διαπιστώθηκε αύξηση λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων άνω του 30%, αύξηση των κενών δρομολογίων επιστροφής κατά 50% τουλάχιστον, ενώ η επισύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών (ανάπτυξη νέου πελατολογίου) μειώθηκε μεταξύ 60-90%.

Αντίστοιχα, οι επιβατικές μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. (Τ.Λ.Δ.Χ.), όπως επισημαίνεται στην επιστολή, έχουν ανασταλεί πλήρως (100%), καθώς κατά την περίοδο ισχύος των περιοριστικών μέτρων δεν λειτουργούν οι διεθνείς λεωφοριακές γραμμές, καθώς επίσης ούτε οι τουριστικές εκδρομές, οι σχολικές εκδρομές, η καθημερινή μεταφορά μαθητών, οι μεταφορές επιβατών σε πολιτιστικές/αθλητικές εκδηλώσεις κλπ.

«Τα έσοδα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις οδικές επιβατικές μεταφορές και συγκεκριμένα στην μεταφορά τουριστών, μαθητών, καθώς και λειτουργίας διεθνών επιβατικών γραμμών, έχουν μειωθεί στο 100%», υπογραμμίζεται.

Προτάσεις για την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων

Στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών μέτρων, στην επιστολή αναφέρεται ότι «στην δεδομένη χρονική στιγμή το πιο άμεσο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι η ρευστότητα, και σε συνδυασμό με την δραματική μείωση της ζήτησης του μεταφορικού έργου, για πολλές από τις μικρές επιχειρήσεις τίθεται άμεσα θέμα βιωσιμότητας».

Η Αγορά ζητά από την Πολιτεία:

-Παροχή οικονομικών επιχορηγήσεων στις εταιρείες οδικών μεταφορών, ως προσωρινή οικονομική ενίσχυση, η οποία σταδιακά θα αίρεται καθώς η κατάσταση στην αγορά θα εξομαλυνθεί.

-Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία (δάνεια) για την κάλυψη λειτουργικού κόστους, και διευκόλυνση πιστώσεων για την ανανέωση στόλου με επιδοτούμενα,  ή/και χαμηλά επιτόκια, ή/και ακόμα και 0%.

-Διευκόλυνση αύξησης χρονικού περιθωρίου σε προθεσμίες για την καταβολή δόσεων αποπληρωμής δανείων.

 

Στη δεδομένη χρονική στιγμή το πιο άμεσο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι η ρευστότητα, και σε συνδυασμό με την δραματική μείωση της ζήτησης του μεταφορικού έργου, για πολλές από τις μικρές επιχειρήσεις τίθεται άμεσα θέμα βιωσιμότητας, αναφέρεται στην επιστολή

 

-Επέκταση προθεσμιών πληρωμής ή/και προσωρινή μείωση, ή αναστολή  πληρωμής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών φόρων, κοινωνικών εισφορών και φόρου καυσίμων.

-Αναστολή ασφάλισης οχημάτων (ΦΔΧ και ΤΛΔΧ), τα οποία αποδεδειγμένα (πχ από έλεγχο ταχογράφου), έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της μείωσης του μεταφορικού έργου.

-Δημιουργία προγραμμάτων οικονομικής στήριξης για εργαζόμενους του κλάδου οι οποίοι έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας και διευκόλυνση της επανένταξης στην αγορά εργασίας του κλάδου των μεταφορών ατόμων που διαθέτουν επαγγελματική πιστοποίηση και εξειδίκευση, οι οποίοι έμειναν άνεργοι λόγω της κρίσης.

Διαρθρωτικά μέτρα (μη οικονομικής φύσεως)

Τα οικονομικά μέτρα, όπως επισημαίνει η ΟΦΑΕ δεν είναι αρκετά από μόνα τους και θα πρέπει να συνοδεύονται από στοχευμένα μέτρα, μη οικονομικής φύσεως, για την αναδιάρθρωση της λειτουργίας τους κλάδου. Αυτά θα μπορούσαν να είναι:

-Απρόσκοπτη λειτουργία των Green Lanes στις διασυνοριακές διελεύσεις μεταξύ Κ-Μ με Τρίτες χώρες (πχ. Εύζωνοι, Κήποι Έβρου), η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται από σαφή πολιτική εφαρμογής και διαδικασίες με σκοπό να αποφύγουμε την εμφάνιση επιπλέον εμποδίων και καθυστερήσεων των συνοριακών διελεύσεων των φορτηγών.

Η λειτουργία των Green Lanes όπως την πρότεινε η Ε.Ε., υπήρξε πολύ σημαντική από την αρχή κατά την διάρκεια της έξαρξης των κρουσμάτων Covid-19 και της περιόδου ισχύος των περιοριστικών μέτρων, αλλά θα είναι εξίσου σημαντική και κατά την αποκλιμάκωση των μέτρων όταν η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα σύνορα της Ευρώπης θα αυξηθεί και θα παρουσιάζονται επιπλέον χρονοκαθυστερήσεις.

-Να δοθεί προτεραιότητα στην λήψη μέτρων προστασίας στην μαζική μεταφορά επιβατών, ιδίως για τους εργαζόμενους στον κλάδο.

-Nα προσδιοριστούν οι εργαζόμενοι στις μεταφορές, μεταξύ άλλων, ως επαγγελματίες της «πρώτης γραμμής», δίνοντας τους προτεραιότητα στην πρόσβαση υλικού προστασίας, υλικού απολύμανσης, τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαθεσιμότητας στην αγορά.

-Να δοθεί η μέγιστη δυνατή ευελιξία στην εφαρμογή των Κανονισμών που αφορούν τους χρόνους οδήγησης, τις οδικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, και να ληφθούν μέτρα ανοχής για την επέκταση ισχύος ειδικών εγγράφων και πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές (π.χ. πιστοποιητικά, άδειες κλπ).

Προτάσεις για την εφαρμογή μεσοπρόθεσμων πλάνων

Η επιτυχία ενός μεσοπρόθεσμου πλάνου εξυγίανσης, σύμφωνα με την ΟΦΑΕ, θα εξαρτηθεί από την συντονισμένη προσέγγιση της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων.

To πλάνο εξυγίανσης πρέπει να επικεντρωθεί στην μείωση του άμεσου οικονομικού βάρους των μεταφορικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να παρέχει πραγματικά επιχειρηματικά κίνητρα για την ενίσχυση των «πράσινων» και ψηφιοποιημένων μεταφορών στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και στην κινητικότητα των επιβατών.

Επομένως, η Αγορά ζητά από την Πολιτεία να λάβει δράση σε τρεις βασικούς άξονες προτεραιοτήτων:

«Άνθρωποι»

-Σύσταση εθνικού συμβουλίου για την εκπόνηση εθνικού σχεδίου την ανάκαμψη και την ενίσχυση του κλάδου, με την συμμετοχή εκπροσώπων φορέων του κλάδου

-Προώθηση της μαζικής μεταφοράς επιβατών και μείωση της χρήσης επιβατικών ΙΧ οχημάτων, ως μέσο για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος

-Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία θα ενισχύσουν τις επενδύσεις σε οχήματα νέας τεχνολογίας πιο φιλικά προς το περιβάλλον , καθώς επίσης και στο e-learning (πιστοποίηση δεξιοτήτων).

«Ευημερία»

-Επιτάχυνση των θεσμικών διαδικασιών για την ψηφιοποίηση των εγγράφων της μεταφοράς με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας των συναλλαγών, την μείωση διοικητικού κόστους, τις ανέπαφες συναλλαγές αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

-Δημιουργία κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη συνεργειών με σκοπό την αποκατάσταση της κατακερματισμένης αγοράς των οδικών μεταφορών.

«Περιβάλλον»

-Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των επενδύσεων σε πιο «καθαρά οχήματα» (High Capacity Vehicles για διεθνείς μεταφορές, oχήματα καύσης εναλλακτικών καυσίμων CNG, LNG, H2 και ΒΕV).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο