ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΣυμπλήρωσε 1 χρόνο ζωής το ΤΜΕΔΕ. Ο στόχοι για το 2018

Συμπλήρωσε 1 χρόνο ζωής το ΤΜΕΔΕ. Ο στόχοι για το 2018

Τους τέσσερις βασικούς στόχους, που υλοποιήθηκαν το 2017, καθώς και τις προοπτικές για το νέο έτος, παρουσίασε αναλυτικά ο πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Κωνσταντίνος Μακέδος, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ίδρυση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δημιουργήθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, σε μια ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία. Η ίδρυση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δεν ωφέλησε μόνο τον κλάδο μας, αλλά πρωτίστως την ελληνική οικονομία.

Επιθυμούμε και εργαζόμαστε έτσι, ώστε το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. να καταστεί ουσιαστικός αρωγός και υποστηρικτής των επιχειρηματικών δράσεων των μελών του, αλλά και φυσικά να διευρύνουμε τις συνέργειες με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, ισχυροποιώντας και αναδεικνύοντας περαιτέρω το νέο μας φορέα», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μακέδος αναφερόμενους στους τέσσερις στόχους, που υλοποίησε η διοίκηση μέσα στο 2017.

Απολογισμός 2017

1ος άξονας: Ίδρυση Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

-Απογραφή περιουσιακών στοιχείων και έγκριση καταστατικού λειτουργίας

-Διαμόρφωση λειτουργικού οργανογράμματος

-Δημιουργία Επενδυτικής Επιτροπής και Επιτροπών Διακινδύνευσης και Εσωτερικού Ελέγχου

-Σύσταση Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας, Οικονομικής και Λογιστικής Οργάνωσης

-Κατάρτιση προϋπολογισμού 2017, βάσει Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

-Διασφάλιση λειτουργίας υπηρεσιών Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέσω 39 υποκαταστημάτων, που υπάγονται πλέον στον Ε.Φ.Κ.Α.

2ος άξονας: Διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Ταμείου, για 31.000 μέλη – πιστούχους μηχανικούς και εργολήπτες δημοσίων έργων, που συμμετέχουν σε περισσότερες από 6.000 Τεχνικές Εταιρείες.

3ος άξονας: Μετάβαση του Ταμείου στην ψηφιακή εποχή

Στις 17 Ιουλίου 2017 λειτούργησε η υπηρεσία ψηφιακής έκδοσης εγγυητικών επιστολών.

Την 1η Οκτωβρίου 2017 προχώρησε ο μετασχηματισμός του φορέα μας σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, με τις νέες υπηρεσίες e-Πρωτόκολλο, e- Εγγυητικές και e – Εγκυρότητα.

4ος άξονας: Ενίσχυση και διεύρυνση των υπηρεσιών του Ταμείου

-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (ΣΔΠΠ) του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Ταμείου, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

-Οι εγγυητικές γίνονται πλέον δεκτές στα προγράμματα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Προοπτικές 2018

– Ολοκλήρωση όλων των ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επίπεδο mobile εφαρμογών

– Εκσυγχρονισμό, αλλά και εξορθολογισμό του Κανονισμού Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας

– Εξωστρέφεια και τη διεθνή αξιολόγηση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέσω της συμμετοχής του στον ευρωπαϊκό φορέα εγγυοδοσίας AECM

– Αναβάθμιση και περαιτέρω στελέχωση της Επιτροπής Διακινδύνευσης (risk Analysis) και των Επιτροπών Επενδύσεων και Εσωτερικού Ελέγχου

– Ψηφιοποίηση του Αρχείου των παλαιών έγγραφων εγγυητικών και την υπαγωγή τους στο ενιαίο ψηφιακό σύστημα

– Διερεύνηση της αντασφάλισης των εγγυήσεων

– Ανάπτυξη Κλάδων ειδικών ασφαλιστικών παροχών των πιστούχων μας στους τομείς υγείας και ασφάλειας σε τεχνικά επαγγέλματα και εταιρείες, προσαρμοσμένα στους κινδύνους άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού

– Διερεύνηση δράσεων – έργων Ε.Σ.Π.Α. για περαιτέρω προώθηση της πιστοδοσίας και τη συγκέντρωση αναπτυξιακών κεφαλαίων

Ταυτόχρονα αξιοποίηση και ανάδειξη των μεγάλων δυνατοτήτων που αντλούμε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Με δράσεις όπως:

-Τη φιλοξενία, στο κτίριό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., της μεγαλύτερης τεχνικής βιβλιοθήκης της χώρας, της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ε.

– Την προβολή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής αλλά και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, με το εμβληματικό κτίριο του Ταμείου

– Τη διάθεση των χώρων εκδηλώσεων του – βραβευμένου -αρχιτεκτονήματος στον τεχνικό κόσμο για εκδηλώσεις και πολιτιστικές χρήσεις

– Την Ίδρυση και λειτουργία επιστημονικού ινστιτούτου από κοινού με το Τ.Ε.Ε.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο