ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΣύμβουλο για την εφαρμογή εθνικού πλαισίου πολιτικής στις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων αναζητά η γ.γ. Μεταφορών

Σύμβουλο για την εφαρμογή εθνικού πλαισίου πολιτικής στις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων αναζητά η γ.γ. Μεταφορών

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Συμβούλου, ο οποίος θα επιφορτιστεί με τη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή εθνικού πλαισίου πολιτικής στις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και την καταγραφή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, προχωρά η γενική γραμματεία του υπουργείου Μεταφορών.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο Σύμβουλος θα αναλάβει:

Α) Τη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή εθνικού πλαισίου πολιτικής στις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, με στόχο τη διερεύνηση και καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης:

  1. για τη δυνατότητα ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, για τον εφοδιασμό των διαφόρων μέσων μεταφοράς.
  2. για την επάρκεια εφοδιασμού των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.
  3. των πολιτικών, θεσμικών, τεχνικών και οικονομικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν, για την εφαρμογή και ή τον ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμό των στόχων της χώρας μας, όπως καταγράφονται στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής. Για την ανωτέρω ανάλυση θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα, οι ιδιαιτερότητες και οι τεχνικοί περιορισμοί των υφιστάμενων δικτύων μεταφοράς και διανομής του ηλεκτρικού συστήματος και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων στη χώρα μας, θα παρουσιαστούν μοντέλα πρόβλεψης της κατάστασης των δικτύων για την επόμενη δεκαετία, θα

καταγραφούν οι εναλλακτικές και για το πιο ρεαλιστικό μοντέλο θα αναζητηθεί η βέλτιστη πρακτική εφαρμογής ενεργειών (action plan) για την επίτευξη των χρονικών προθεσμιών και των στόχων που έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής και τον ν. 4439/2016 γενικότερα ή την αναθεώρηση και βελτιστοποίηση των στόχων και των προθεσμιών αυτών.

Β) Την καταγραφή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων:

Αντικείμενο του ανωτέρω έργου είναι η καταγραφή των όρων, των προϋποθέσεων της διαδικασίας των ευρωπαϊκών προτύπων, των υιοθετημένων πρακτικών εφαρμογής ανά κράτος μέλος της Ε.Ε. για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων , δηλαδή για τα πρατήρια παροχής καυσίμου και ενέργειας, τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, τα ΚΤΕΟ, τους σταθμούς αυτοκινήτων, και τους τεχνικούς επισκευής οχημάτων.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στα 240.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η ολοκλήρωσή του ορίζεται στους 12 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους από τις 12 Ιουνίου έως και τις 17 Ιουλίου (ώρα 13.00), ενώ η αποσφράγιση θα γίνει στις 22 Ιουλίου (ώρα 11.00)

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο