ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΤέλος τα απλήρωτα διόδια. Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες τηλεδιοδίων για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών οχημάτων

Τέλος τα απλήρωτα διόδια. Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες τηλεδιοδίων για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών οχημάτων

Τα διόδια που δεν πληρώνονται μπορεί σύντομα να ανήκουν στο παρελθόν.

Η ΕΕ διαμορφώνει ένα νέο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε οι εθνικές αρχές των κρατών-μελών να έχουν αμοιβαία πρόσβαση στα εθνικά τους δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, προκειμένου να εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οδικά τέλη.

Το νέο σύστημα αποτελεί μέρος των επικαιροποιημένων κανόνων τηλεδιοδίων που εγκρίθηκαν επισήμως από το Συμβούλιο, μετά την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2018.

Οι νέοι κανόνες θα καταστήσουν εξάλλου τα συστήματα τηλεδιοδίων πιο διαλειτουργικά και συνεπώς πιο οικονομικώς αποδοτικά και φιλικά προς τον χρήστη. Θα άρουν τους διοικητικούς φραγμούς, όπως τις επαχθείς διαδικασίες έγκρισης και τις τοπικές, μη τυποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.

Ως εκ τούτου, οι πάροχοι τηλεδιοδίων θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά είσπραξης διοδίων.

Επόμενα στάδια

Με την παρούσα ψηφοφορία στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται η νομοθετική διαδικασία. Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε στις 14 Φεβρουαρίου 2019.

Η οδηγία θα υπογραφεί από τα δύο θεσμικά όργανα και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της και τα νέα μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 30 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο