ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΤα «Ευφυή Συστήματα» αρωγός στην ανάπτυξη των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών

Τα «Ευφυή Συστήματα» αρωγός στην ανάπτυξη των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών

Ολοένα και ενισχύεται ο ρόλος των «Ευφυών Συστημάτων» στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, όπως ανέδειξε η 2η Ετήσια Διημερίδα του ITS Hellas.

Τις εργασίες της Διημερίδας εγκαινίασαν, με ομιλίες τους, ο κος Νικόλαος Μαυραγάνης, Υφυπουργός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  και o Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ και Πρόεδρος του ITS Hellas.

Συγκεκριμένα, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε, ο Υφυπουργός κος Νικόλαος Μαυραγάνης, έθεσε τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών ως προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ενώ χαρακτήρισε τον τομέα των ΕΣΜ ως συνδετικό κρίκο για υπόλοιπους τομείς, όπως αυτούς των logistics και των εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και των υπολοίπων επιβατικών μεταφορών.

Ακόμη, ο κ. Μαυραγάνης σημείωσε την ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η Ελλάδα και έθεσε ως σημαντικό ζήτημα για την πρόοδο, τόσο στο πεδίο των ΕΣΜ όσο και στους υπολοίπους τομείς, την αξιοποίηση αυτών των ανθρώπων καθώς και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν, η οποία μπορεί να αποτελέσει και εξαγώγιμο προϊόν.

Ο Πρόεδρος του ITS Hellas, Δρ. Άγγελος Αμδίτης, αφού πρώτα ευχαρίστησε το κοινό για το έμπρακτο ενδιαφέρον του στη διοργάνωση καθώς και για τη συνακόλουθη συμβολή του στην επιτυχία αυτής, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της υιοθέτησης και εφαρμογής των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) στην Ελλάδα ως βασικού πυλώνα της οικονομίας μας.

Τα ΕΣΜ, όπως ανέφερε ο Δρ. Αμδίτης αναδεικνύονται, χρόνο με τον χρόνο, ως ένας εκ των σημαντικότερων τομέων της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίως και η ευρεία χρήση τους μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της χώρας και στη βέλτιστη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων.

Στη συνέχεια, οι 150 και πλέον εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, μέσα από τις επιμέρους ομιλίες των περισσότερων από 30 καταξιωμένων στο χώρο των μεταφορών Ελλήνων και ξένων ομιλητών, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά με την υψηλή εξειδίκευσή τους στην καθολική παρουσίαση των επιμέρους πεδίων εφαρμογής και ανάπτυξης των ΕΣΜ στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις γενικότερες εξελίξεις στον τομέα, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και πολιτικών, καθώς και για πλήθος επιτυχημένων παραδειγμάτων εφαρμογής ΕΣΜ και καινοτομίας στο ελληνικό περιβάλλον. Ειδικότερα, οι θεματικές ενότητες της Διημερίδας που συζητήθηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο των ακόλουθων έξι συνεδριών είναι οι παρακάτω:

-Ελαστική Κινητικότητα: Συνεργατική Σχεδίαση και Διαχείριση Κυκλοφορίας.

-Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

-Ελληνική αριστεία και πρωτοβουλίες στον τομέα των ΕΣΜ.

-Ευφυή Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών.

-Στρατηγική και πολιτικές ανάπτυξης ΕΣΜ.

-Νέες τάσεις στην κινητικότητα: Το μέλλον των ΕΣΜ.

Επιπλέον και στο πλαίσιο των τριών συζητήσεων που διεξήχθησαν στις τελευταίες τρεις θεματικές,  οι συμμετέχοντες προσδιόρισαν τις προκλήσεις, σε σχέση με την ευρύτερη εφαρμογή των ΕΣΜ μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και πρότειναν πιθανές λύσεις μέσω της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών.

Παράλληλα, αναλύθηκαν οι υφιστάμενες πολιτικές αλλά και οι πιθανές αναγκαίες προσαρμογές του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου για την επίτευξη της ευρείας εφαρμογής των συστημάτων αυτών προς όφελος των χρηστών, της οικονομίας αλλά και του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, τέλος, στην αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και στη σημασία αυτής στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο