ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΤην ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού της Περιφέρειας Αττικής για την συντήρηση του αστικού οδικού δικτύου ζητά ο ΣΑΤΕ

Την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού της Περιφέρειας Αττικής για την συντήρηση του αστικού οδικού δικτύου ζητά ο ΣΑΤΕ

Την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού της Περιφέρειας Αττικής για την συντήρηση του αστικού οδικού δικτύου ζητά ο ΣΑΤΕ, καταγγέλλοντας την Περιφέρεια για φωτογραφικό όρο στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η επιστολή του ΣΑΤΕ στην Περιφέρεια Αττικής

Κύριοι,

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τον τρόπο δημοπράτησης του εν θέματι έργου, ειδικότερα δε για τους μη εγκεκριμένους πρόσθετους όρους της παραγράφου 24.2, και κυρίως, για την απαίτηση συνεργασίας με συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος που δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων – σε ευθεία γραμμή – από την πλατεία Συντάγματος.

Κατ’ αρχήν οφείλατε να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ, δηλαδή, πρόσθετη εμπειρία, επιπλέον στελέχωση, πρόσθετα χρηματοοικονομικά κριτήρια, πρόσθετος μηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπά, πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κατόπιν γνώμης του ΣΔΕ.

Ειδικά η Διεύθυνσή σας όφειλε να γνωρίζει και για έναν επιπλέον λόγο καθόσον έχουν ήδη ακυρωθεί διαγωνισμοί έργων σας μετά από αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Βλ. αποφάσεις 418/2018 και 613/2018 της Α.Ε.Π.Π.).

Πέραν του τυπικού θέματος, η ουσία είναι ότι:

α) Η συγκεκριμένη απαίτηση είναι απολύτως φωτογραφική αφού επιτρέπει την προμήθεια ασφαλτικών μόνο σε απολύτως περιορισμένο αριθμό συγκροτημάτων παραγωγής  ασφαλτοσκυροδέματος, αποκλείοντας πολλά γειτονικά συγκροτήματα που ενδεχομένως να βρίσκονται και πιο κοντά σε συγκεκριμένα τμήματα του έργου (π.χ. Θήβα, Κόρινθο, Χαλκίδα ή και εντός Αττικής).

β) Αποκλείεται μεγάλος αριθμός κινητών συγκροτημάτων που υπάρχουν σε όλη τη Χώρα και τηρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας προμηθεύοντας υλικό σε έργα εθνικής οδοποιϊας.

Επιπλέον οι μηχανικοί που συνέταξαν ή υπέγραψαν ή ενέκριναν την συγκεκριμένη διακήρυξη πρέπει να ενημερωθούν ότι:

α) Στην αγορά κυκλοφορούν φορτηγά μεταφοράς του υλικού με θερμαινόμενο χώρο φόρτωσης ούτως ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα διάστρωσης υλικού ακατάλληλης θερμοκρασίας, ακόμα και αν το συγκρότημα βρίσκεται 70 ή και παραπάνω χιλιόμετρα από τον χώρο διάστρωσης.

β) Οι ασφαλτοστρώσεις σε πολλές περιοχές της Χώρας γίνονται με υλικό που μεταφέρεται από πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις ενώ στα νησιά πολλές φορές μεταφέρεται ασφαλτικό υλικό με ferry boat.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο