ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΤις δοκιμές εκπομπών σε αυτοκίνητα, υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, προτείνει η Κομισιόν

Τις δοκιμές εκπομπών σε αυτοκίνητα, υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, προτείνει η Κομισιόν

Ανταποκρινόμενη σε απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλλε πρόταση σύμφωνα με την οποία θα πρέπει ορισμένες πτυχές των δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης να επανεισαχθούν σε νομοθετική πράξη που θα εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Όπως σημειώνεται, η Κομισιόν υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια σε ό,τι αφορά την προώθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη της μετάβασης σε “καθαρές” μεταφορές.

Οι πρωτοβουλίες της αφορούν την καθιέρωση νέων και πιο αξιόπιστων δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, καθώς και μιας βελτιωμένης εργαστηριακής δοκιμής. Οι προσπάθειες αυτές αποφέρουν ήδη αποτελέσματα.

Στην αγορά κυκλοφορούν, από τον Σεπτέμβριο του 2017, νέοι τύποι ντιζελοκίνητων οχημάτων που δοκιμάστηκαν τόσο στο εργαστήριο όσο και στον δρόμο σε πραγματικές συνθήκες και οι εκπομπές τους είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές των παλαιότερων ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων.

Τον Δεκέμβριο του 2018 το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε ορισμένες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Έκρινε δε ότι οι επονομαζόμενοι «συντελεστές συμμόρφωσης» δεν θα έπρεπε να εγκριθούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας, αλλά με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Η ακύρωση αφορά ένα μέρος της νομοθετικής πράξης και δεν επηρεάζει την τρέχουσα διαδικασία δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, η οποία παραμένει σε ισχύ και πρέπει να διενεργείται κατά την έγκριση τύπου.

Τέλος, αποφάσισε ότι η μερική ακύρωση παράγει αποτελέσματα από τον Φεβρουάριο του 2020, ώστε να δοθεί χρόνος στην Επιτροπή να εφαρμόσει την απόφαση.

Για να αποφευχθεί η ανασφάλεια δικαίου σχετικά με τις εγκρίσεις τύπου που χορηγήθηκαν μετά τον Σεπτέμβριο του 2017 -όταν η διαδικασία για τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης έγινε υποχρεωτική-, η Επιτροπή προτείνει να επανεισαχθούν οι ίδιοι συντελεστές συμμόρφωσης στο νομικό κείμενο.

Η Επιτροπή υποβάλλει τη νομοθετική πρόταση μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, όπως ζήτησε το Γενικό Δικαστήριο. Η Επιτροπή ενεργεί με τον τρόπο αυτό για να εξασφαλίσει την αναγκαία ασφάλεια δικαίου για τις εθνικές αρχές, τη βιομηχανία και τους καταναλωτές.

Μόλις εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο κανονισμός θα ισχύσει άμεσα σε κάθε κράτος-μέλος και θα καταστεί υποχρεωτικός 3 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο