ΑρχικήMMMΤι ισχύει για τις μετατάξεις των υπαλλήλων του υπουργείου Μεταφορών και των εποπτευομένων ΔΕΚΟ

Τι ισχύει για τις μετατάξεις των υπαλλήλων του υπουργείου Μεταφορών και των εποπτευομένων ΔΕΚΟ

Θέματα που άπτονται της κινητικότητας υπαλλήλων μεταξύ υπηρεσιών και νομικών προσώπων εποπτείας του υπουργείου Μεταφορών διευθετούνται στο άρθρο 16 “Τροποποίηση του π.δ. 208/2002” του σχεδίου νόμου για τις εξετάσεις οδήγησης που κατέθεσε το υπουργείο.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις συναφούς κλάδου ή ειδικότητας, ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας).

Όπως προβλέπεται, η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης επιδόματος ευθύνης και της προωθημένης εξέλιξης.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 «Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4482/2017 παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης αυξημένων και άμεσων υπηρεσιακών αναγκών, μέσω μετατάξεων υπαλλήλων, μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των γενικών γραμματειών, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, ανεξαρτήτων αρχών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δημόσιων επιχειρήσεις ή ανώνυμων εταιρειών, άπαντα εποπτείας αυτού.

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση προωθείται ο εξορθολογισμός της υφιστάμενης κατάστασης με γνώμονα την ίση μεταχείριση των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο, αναφορικά με τις οικονομικές τους απολαβές, οι οποίοι, στο πλαίσιο εθελοντικής κινητικότητας, επιλέγουν να μεταταχθούν, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 όπως ισχύει:

Α) μετάταξη είναι η μετακίνηση του υπαλλήλου από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη, σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα

Β) οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και τυχόν προσωπικές διαφορές στις αποδοχές τους».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο