ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΤο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει συντονιστής στην Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει συντονιστής στην Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής

Στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών μεταφέρθηκε ο συντονισμός του έργου της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής.

Επιμέλεια: Β. Βεγιάζη

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση, τον συντονιστικό ρόλο για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των συμμετεχόντων υπουργείων της Επιτροπής κατείχε ο υπουργός Επικρατείας. Ωστόσο, με νέα τροποποιητική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το ρόλο αυτό αναλαμβάνει πλέον, κατόπιν εισήγησης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Το περιεχόμενο του ΦΕΚ

«Στην υπ’ αρ. 43/11-12-2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Στην Επιτροπή μετέχουν:

α) Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ως Συντονιστής.

β) Ο Υπουργός Εσωτερικών.

γ) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

δ) Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ε) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

στ) Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

ζ) Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

η) Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

θ) Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, και

ι) Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας κατά την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου».

Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται, ως εξής:

«2. Η τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και δύο υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο