ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΩς τις 31 Ιουλίου η νέα παράταση στα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ) υποψήφιων οδηγών

Ως τις 31 Ιουλίου η νέα παράταση στα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ) υποψήφιων οδηγών

Νέα παράταση, έως τις 31 Ιουλίου, έδωσε το υπουργείο Μεταφορών στα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ), στο ̟πλαίσιο της εξυπηρέτησης των υποψηφίων οδηγών και της ομαλής υλοποίησης της διαδικασίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς ανά την επικράτεια.

Σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου αναφέρεται ότι «Στο πλαίσιο διασφάλισης, κατά το δυνατόν, της εξυπηρέτησης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και της ομαλής υλοποίησης της διαδικασίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς ανά την επικράτεια, δεδομένης και της συσσώρευσης σημαντικού αριθμού φακέλων στην πλειονότητα των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, λόγω της μέχρι πρότινος αδυναμίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύνανται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», να προβαίνουν, κατά περίπτωση, σε χορήγηση παράτασης της ισχύος Δελτίων Εκπαίδευσης – Εξέτασης (ΔΕΕ) των οποίων έληξε η ισχύς, υποψηφίων οδηγών και οδηγών, οι οποίοι είχαν αιτηθεί και δεν προγραμματίστηκαν για δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για τον προαναφερθέντα λόγο, καθώς και των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, οι οποίοι προγραμματίστηκαν και δεν διενεργήθηκε η δοκιμασία για τον ίδιο λόγο.

Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω παράταση ισχύος δεν δύναται να υπερβαίνει την 31η Ιουλίου 2019».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο