ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΜετοχικές αλλαγές στην AVAX: Αυξήθηκαν τα ποσοστά των Χρ. Ιωάννου, Κων/νου Μιτζάλη, Κων/νου Κουβαρά

Μετοχικές αλλαγές στην AVAX: Αυξήθηκαν τα ποσοστά των Χρ. Ιωάννου, Κων/νου Μιτζάλη, Κων/νου Κουβαρά

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της AVAX, κατά 20 εκατ. ευρώ, σημειώθηκαν μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Joannou & Paraskevaides (Investments) Limited» μειώθηκε από 44,18% σε 23,77% λόγω μη άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης και η εταιρεία σήμερα κατέχει συνολικά 34.310.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της εταιρείας.

-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «JCGH Limited» η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 από την εταιρεία «Stejo Limited», η οποία ελέγχεται από την εταιρεία «CSME Holdings Limited» η οποία ελέγχεται από την εταιρεία «CDSJ Holdings Limited» η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον Χρήστο Ιωάννου, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, αυξήθηκε από 3,40% σε 19,82% λόγω πλήρους άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης και απόκτησης μέρους των αδιάθετων μετοχών της Εταιρείας, και η εταιρεία σήμερα κατέχει συνολικά 28.600.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της εταιρείας.

-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Κωνσταντίνου Μιτζάλη, διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, αυξήθηκε από 13,93% σε 16,31% λόγω πλήρους άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης και απόκτησης μέρους των αδιάθετων μετοχών της εταιρείας και ο ίδιος σήμερα κατέχει συνολικά 23.537.570 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της εταιρείας, ενώ ουδεμία μεταβολή σημειώθηκε στο ποσοστό 0,84% που κατέχει η Κοινή Επενδυτική Μερίδα στην οποία συμμετέχει, η οποία σήμερα κατέχει συνολικά 1.219.175 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της εταιρείας.

-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Savetrans Holdings Limited», η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 από τον Κωνσταντίνο Κουβαρά, αναπληρωτή πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου & εντεταλμένο σύμβουλο της εταιρείας, αυξήθηκε από 5,97% σε 7,83% λόγω πλήρους άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης και απόκτησης μέρους των αδιάθετων μετοχών της Εταιρείας και η εταιρεία σήμερα κατέχει συνολικά 11.298.955 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της εταιρείας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο