ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ (Page 142)

Στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας

Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία διενέργειας δοκιμασιών