ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ (Page 16)

Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού