ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ (Page 20)

Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού

Στην πρόσληψη χρηματοοικονομικών, τεχνικών και νομικών