ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ (Page 29)

Για παρεμπόδιση εκτέλεσης της επαγγελματικής τους

Επιτρέπεται η ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων

Οικονομική ενίσχυση των μεταφορικών επιχειρήσεων με