ΑρχικήΑυτοκινητόδρομοι (Page 32)

Στη θεσμοθέτηση των διαδικασιών ανάπτυξης έγκρισης,

Δημοσιεύτηκε η τροποποιημένη Κοινή Υπουργική Απόφαση

Την εξέλιξη των εργασιών στα συγχρηματοδοτούμενα

Απορρίφθηκε η προδικαστική προσφυγή της κοινοπραξίας

Ολοκληρώνεται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων του

Σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία προχωρούν, σήμερα,