ΑρχικήΑυτοκινητόδρομοι (Page 41)

Σοβαρό πρόβλημα εξακολουθεί να αποτελεί η

Στη θεσμοθέτηση των διαδικασιών ανάπτυξης έγκρισης,

Δημοσιεύτηκε η τροποποιημένη Κοινή Υπουργική Απόφαση

Την εξέλιξη των εργασιών στα συγχρηματοδοτούμενα

Απορρίφθηκε η προδικαστική προσφυγή της κοινοπραξίας

Ολοκληρώνεται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων του