ΑρχικήΑυτοκινητόδρομοι (Page 60)

Παράταση στα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης υποψήφιων οδηγών

Εγκρίθηκε η σύναψη τριών Προγραμματικών Συμβάσεων

Για επεξεργασία στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή

Πραγματοποιήθηκε το Ετήσιο Φόρουμ EPoSS και

Την επίσπευση των διαδικασιών για την επέκταση

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ του

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής