ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ (Page 90)

Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία διενέργειας δοκιμασιών

Ολοκλήρωσε την επιθεώρηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος