ΑρχικήLOGISTICS (Page 101)

Ένα νέο αυτοκινούμενο σύστημα ελέγχου φορτηγών

Την έγκριση της πρότασης της Ελληνικής Ένωσης

Αύξηση καταγράφεται στο βάρος των φορτίων/εμπορευμάτων

Χαμηλή διαθεσιμότητα, ειδικά σε ακίνητα υψηλής

Στο 41,3012% ανέρχεται πλέον το ποσοστό της LEYENDA