ΑρχικήLOGISTICS (Page 105)

Συγκρατημένος προβληματισμός επικρατεί στην εγχώρια αγορά

Απελευθερώθηκε περαιτέρω η αγορά των ΦΔΧ,

Πιλοτική εφαρμογή της «ψηφιακής φορτωτικής» (e-CMR)

Στη στρατηγική ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών,