ΑρχικήLOGISTICS (Page 109)

Επανεκλέχτηκε πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ ο Πέτρος

Το διοικητικό συμβούλιο της Foodlink ανακοίνωσε

Έμπρακτη απόδειξη της συστηματικής εφαρμογής των

Ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ Απόστολος Κενανίδης

Στην υπουργική σύνοδο της Οικονομικής Επιτροπής

Ανθεκτικές αποδείχθηκαν οι επιχειρήσεις χερσαίων υπηρεσιών