ΑρχικήLOGISTICS (Page 117)

«Ανάπτυξη χωρίς υγιή εμπορευματική μεταφορά δεν

Στις 19 Μαρτίου 2018 ξεκινά η 4η Πανελλήνια

Στο πλαίσιο της υπάρχουσας συνεργασίας τους

Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος