ΑρχικήLOGISTICS (Page 119)

Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Foodlink,

Την προώθηση των μεταφορών-συνδυασμένων μεταφορών και

Με ένα αυτοκινούμενο Σύστημα Ελέγχου (X-Ray)

Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κινητοποιήσεων αφήνουν