ΑρχικήLOGISTICS (Page 127)

Πιλοτική εφαρμογή της «ψηφιακής φορτωτικής» (e-CMR)

Στη στρατηγική ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών,

Την 8η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε, στο Λουξεμβούργο,

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος,

Στα πεδία όπου μπορούν να υπάρξουν κοινές

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε