ΑρχικήLOGISTICS (Page 129)

Στη σύσταση και συγκρότηση «Συντονιστικής Επιτροπής

Δημοσιεύτηκε, στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εξέδωσε η

Τους βασικούς άξονες του Εθνικού Στρατηγικού

Στη σημαντική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου

Τους στόχους της νεοσύστατης «Ελληνικής Παραγωγής» και

Σε κινητοποιήσεις κατέρχονται τα φορτηγά Δημοσίας