ΑρχικήLOGISTICS (Page 130)

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών

Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος της