ΑρχικήLOGISTICS (Page 139)

Αυξημένες 4,2% εμφανίστηκαν οι εξαγωγές τον

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,

Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου

Εξασθένησαν τον Δεκέμβριο τα φαινόμενα ύφεσης

Κύκλωμα παράνομης μετατροπής αλλοδαπών αδειών οδήγησης