ΑρχικήLOGISTICS (Page 152)

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,

Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου

Εξασθένησαν τον Δεκέμβριο τα φαινόμενα ύφεσης

Κύκλωμα παράνομης μετατροπής αλλοδαπών αδειών οδήγησης

Κατακερματισμένος συνεχίζει να είναι ο εγχώριος