ΑρχικήLOGISTICS (Page 16)

Σημαντική μείωση του διοικητικού βάρους για

Aναβαθμίζει την προσοχή του στις εμπορευματικές

Ολοένα και περισσότερες λύσεις αυτοματοποίησης, ευφυών

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η πανελλαδικής

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Μεταφορών