ΑρχικήLOGISTICS (Page 161)

Στοχεύοντας στη βελτίωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας

Tη βελτιστοποίηση των διαδικασιών logistics και

Σε κατάσταση «μετασχηματισμού» αναμένεται να εισέλθει

Πρόσθετες διευκρινίσεις, σχετικά με τη φορολογική