ΑρχικήLOGISTICS (Page 19)

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη οδική μεταφορά εμπορευμάτων

Aξιοσημείωτες αντοχές παρά τις αντίξοες συνθήκες

Οριακή αύξηση εσόδων και συρρίκνωση ζημιών

Στην κατασκευή ενός νέου κέντρου αποθηκών

Τη δυνατότητα πραγματοποίησης εξ αποστάσεως προγράμματα