ΑρχικήLOGISTICS (Page 20)

Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ)

Την κατάρτιση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης,

Ο κλάδος των εμπορευματικών μεταφορών και

Το θέμα του μετασχηματισμού της εφοδιαστικής

Περισσότερους από 100.000 εποχικούς υπαλλήλους αναμένεται