ΑρχικήLOGISTICS (Page 21)

Προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία απέστειλε η

Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ)

Την κατάρτιση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης,

Ο κλάδος των εμπορευματικών μεταφορών και

Το θέμα του μετασχηματισμού της εφοδιαστικής